Ik voldoe niet meer aan het voortzettingsvereiste van de BOR – wat moet ik doen?

Als u een onderneming erft of als schenking krijgt, kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daarvoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u de onderneming minstens 5 jaar voortzetten. Dat heet het voortzettingsvereiste. Zet u de onderneming, of een deel ervan, minder lang voort? Dan kunt u geen gebruik meer maken van (een deel van) de vrijstelling. Lees in welke situaties u bijvoorbeeld niet meer voldoet en wat u dan moet doen.

U zet bijvoorbeeld in de volgende situaties de onderneming niet voort:

  • U verkoopt (een deel) van de onderneming.
  • U verkoopt (een deel) van de aanmerkelijk belang aandelen.
  • U gaat een samenwerkingsverband aan.
  • Er is sprake van liquidatie van de onderneming door faillissement.
  • U wijzigt de activiteit van de oorspronkelijke onderneming.

Het kan zijn dat op uw situatie een uitzondering van toepassing. Neem daarom altijd contact op me uw adviseur als u twijfelt of u nog aan het voortzettingsvereiste voldoet. U kunt ook de Belastingdienst vragen om vooroverleg of er in een specifiek geval nog sprake is van het voldoen aan het voortzettingsvereiste. U kunt daarvoor het formulier Verzoek vooroverleg (pdf) gebruiken.

Doe binnen 8 maanden aangifte

Voldoet u niet meer aan het voortzettingsvereiste? Doe dan aangifte met het formulier Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste (pdf). Het formulier moet uiterlijk 8 maanden na het moment dat u de onderneming niet meer voortzette bij ons binnen zijn. Het ingevulde formulier stuurt u op naar:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Antwoordnummer 14670
5600 WK Eindhoven

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.