Medegerechtigde in onderneming of geldverstrekker

Medegerechtigde in onderneming

Bent u medegerechtigde in een onderneming of geldverstrekker aan een onderneming en hebt u resultaat uit die onderneming? Dan beschouwen wij dit als winst uit onderneming. U mag dan niet gebruikmaken van bepaalde faciliteiten, zoals de ondernemersaftrek.

Medegerechtigde

U bent medegerechtigde in een onderneming als u bijvoorbeeld commanditair vennoot bent in een commanditaire vennootschap.
Bent u vennoot in een vof? Dan bent u geen medegerechtigde, maar ondernemer.

Geldverstrekker

Leent u geld aan een ondernemer en functioneert deze lening in feite als eigen vermogen van de onderneming? Of is de vergoeding voor de lening sterk afhankelijk van de winst van de onderneming? Dan geeft u de opbrengst aan als winst uit onderneming.

Meer informatie

Bel voor meer informatie over medegerechtigdheid de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.