Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. U hoeft de vrijstelling niet aan te vragen. Wij houden in uw aangifte inkomstenbelasting automatisch rekening met de vrijstelling.

U krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de winst na ondernemersaftrek uit 1 of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 13,31% van de winst (in 2023 en 2022: 14%).

Het voordeel van de mkb-winstvrijstelling is beperkt. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,97%. Het tarief in 2023 is 36,93%. Het tarief in 2022 is 40%.

Let op!

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. Dan is de vrijstelling dus nadelig voor u.

Meer informatie

Bel voor meer informatie over de mkb-winstvrijstelling de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.