Urencriterium

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of aan het verlaagd urencriterium. Lees op deze pagina wat het urencriterium is.

Voorwaarden urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst.
 • Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan de 2e voorwaarde, alleen aan de 1e voorwaarde.

  Let op!

  Bent u niet het hele jaar ondernemer? Bijvoorbeeld omdat u bent gestart in de loop van het jaar? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren besteden aan uw onderneming(en). U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.

  Voorbeeld

  Angela start op 1 juli een webhostingbedrijf. Zij is dus in dat jaar 6 maanden ondernemer. Ook in die 6 maanden moet zij minimaal 1.225 uren besteden aan haar onderneming.

  Verlaagd-urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

  1 van de voorwaarden voor het krijgen van startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is het verlaagd-urencriterium. Besteedt u als ondernemer minimaal 800 uur aan uw onderneming(en)? Dan voldoet u aan het verlaagd-urencriterium. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

  Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

  Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website telt u mee voor het urencriterium.

  U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. U kunt dat bijvoorbeeld doen aan de hand van uw agenda, offertes, urenbriefjes en facturen.

  Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

  Voorbeeld

  Lara heeft een webhostingbedrijf. Zij is in het weekend 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor haar klanten. De klanten bellen als er een storing is met hun website. Dat komt ongeveer 1 keer in de maand voor. Lara is 4 uur bezig om de storing op te lossen. Deze 4 uur mag Lara meerekenen voor het urencriterium. De overige uren die zij bereikbaar was, mag zij niet meerekenen voor het urencriterium, omdat zij die uren niet gewerkt heeft.

  Samenwerkingsverband: uren die niet meetellen

  Maakt u als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen)? Dan tellen uw gewerkte uren niet mee voor het urencriterium in de volgende situaties:

  • U doet voor 70% of meer ondersteunende werkzaamheden en het samenwerkingsverband is ongebruikelijk. Dat is het geval als niet-verbonden personen zo'n samenwerkingsverband normaal gesproken niet zouden aangaan, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma tussen een tandarts en een tandartsassistent.
  • De verbonden personen genieten winst als ondernemer, maar u zelf niet. Bijvoorbeeld bij een ondermaatschap.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.