Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

U krijgt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer.
 • U kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen (zie Arbeidsongeschiktheidsuitkering).
 • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagd-urencriterium.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

U krijgt geen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid over de winst die u behaalde als medegerechtigde.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

 • € 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
 • € 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek
 • € 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een:

 • uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)
 • uitkering volgens de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • uitkering volgens een buitenlandse wettelijke regeling die overeenkomt met 1 van de regelingen hiervoor
 • uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgens een aangewezen regeling
 • periodieke uitkering of verstrekking van een verzekering bij invaliditeit of een ongeval

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.