Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Lang niet iedere ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als u met uw activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen. Dan bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Deelname aan het economisch verkeer wil zeggen dat u tegen vergoeding activiteiten verricht buiten de privésfeer. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:

 • winst uit onderneming
 • loon uit dienstbetrekking
 • inkomsten uit overig werk (voor een uitleg kijkt u onderaan deze pagina)

Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren.

Eisen aan ondernemers voor de inkomstenbelasting

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Wij letten bijvoorbeeld op:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u alleen een heel kleine winst maakt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw activiteiten verricht, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw activiteiten?
  Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Maar u moet wel voldoende tijd aan uw activiteiten besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
  Het is uw doel om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verkleinen. Als u meerdere opdrachtgevers hebt, bent u minder afhankelijk van 1 of enkele opdrachtgevers en neemt uw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zorgen dat uw onderneming voldoende bekend is, bijvoorbeeld via reclame, een internetsite, social media, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u ondernemersrisico?
  Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam om uw activiteiten te verrichten? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Dan loopt u ondernemersrisico en hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
  Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Wij beoordelen per afzonderlijke activiteit of u voldoet aan de eisen. Verricht u meerdere activiteiten? Dan is het van belang of die activiteiten met elkaar samenhangen. Alleen bij voldoende samenhang kunnen uw activiteiten samen 1 bron van inkomen vormen.

Wat zijn inkomsten uit overig werk?

Krijgt u inkomsten uit activiteiten die u verricht? En bent u niet in loondienst, maar beschouwen wij u ook niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan hebt u ‘inkomsten uit overig werk’. Uw winst wordt op dezelfde manier berekend als bij ondernemers. Maar u hebt geen recht op bepaalde regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek.

Let op!

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.