Bron van inkomen

Inkomsten uit uw activiteiten zijn voor de inkomstenbelasting belast als er een 'bron van inkomen' is. U hebt een bron van inkomen als u voldoet aan 3 voorwaarden:

  1. U neemt deel aan het economisch verkeer. Dit betekent dat u tegen vergoeding activiteiten verricht buiten de privésfeer.
  2. Uit uw activiteiten kunt u redelijkerwijs voordeel verwachten. Is de verwachting dat u vooral verlies gaat lijden? Dan is er geen sprake van een bron.
  3. U hebt ook de bedoeling om voordelen te behalen. Maar deze voorwaarde is minder belangrijk dan de daadwerkelijke verwachting.

Activiteiten in de hobby- of familiesfeer leiden niet tot een bron.

Als wij uw activiteiten niet zien als bron van inkomen, betaalt u er geen inkomstenbelasting over. Maar uw verliezen kunt u dan ook niet aftrekken.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:

Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. Deze zijn vastgelegd in de wet en in de rechtspraak.

Wij beoordelen per afzonderlijke activiteit of u voldoet aan de voorwaarden. Hebt u meerdere activiteiten? Dan is van belang of er samenhang bestaat tussen die activiteiten. Alleen bij voldoende samenhang kunnen uw activiteiten samen 1 onderneming vormen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.