Investeren in bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet u denken aan machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris en dergelijke. Maar ook goodwill of vergunningen kunt u beschouwen als bedrijfsmiddelen. Voor het berekenen van de afschrijving en voor de diverse investeringsregelingen is het van belang om te weten wat precies het bedrag is, dat u hebt geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel.

Aanschafkosten

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft, vallen onder de aanschafkosten:

  • de aanschafprijs
  • de aankoopkosten (zoals bijvoorbeeld de notariskosten bij aankoop van onroerend goed)
  • de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken

Ontvangen kortingen en subsidies verminderen de aanschafprijs, ook als u de korting of subsidie achteraf krijgt.

Voortbrengingskosten

Als u een bedrijfsmiddel voortbrengt (zelf maakt), bestaan de voortbrengingskosten uit de kosten voor inzet van eigen personeel, de materialen, en de werkzaamheden die derden voor u uitvoeren.

Inclusief of exclusief btw?

Als u de btw kunt verrekenen, moet u de kosten van het bedrijfsmiddel nemen exclusief btw. Als u de btw niet kunt verrekenen, moet u de investering nemen inclusief btw.

Bedrijfsmiddelen met een lage aanschafwaarde

Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan mag u het bedrag in 1 keer aftrekken als kosten. Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van minder dan € 450 komen niet in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Meerdere kleine investeringen

Soms kunnen meerdere kleine investeringen samen 1 bedrijfsmiddel vormen. Als u bijvoorbeeld voor uw onderneming een computer koopt van € 350 met een beeldscherm van € 150, een muis van  € 15 en een toetsenbord van € 25, vormt dit samen 1 bedrijfsmiddel van € 540. Dit kan van belang zijn voor de investeringsregelingen.

Uiteindelijk bepalen wij of de investeringen samen 1 bedrijfsmiddel vormen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.