Winst uit zeescheepvaart

U kunt vragen om gebruik te maken van de tonnageregeling. Dit is een systeem waarbij de winst gedurende een periode van 10 jaar, of een veelvoud daarvan, forfaitair wordt vastgesteld. U moet dit vragen in het 1e jaar waarin u winst uit zeescheepvaart hebt.

U krijgt van ons een reactie in de vorm van een beschikking. Bij een positief besluit moet u zelf de tonnageregeling toepassen.

Tabel tonnageregeling

Bedrag per dag per 1.000 nettoton
Tot en met 1.000 nettoton € 9,08
Voor zover meer dan 1.000 
en niet meer dan 10.000 nettoton
€ 6,81
Voor zover meer dan 10.000 
en niet meer dan 25.000 nettoton
€ 4,54
Voor zover meer dan 25.000 
en niet meer dan 50.000 nettoton
€ 2,27
Voor zover meer dan 50.000 nettoton € 0,50

Rekenvoorbeeld

De nettotonnage van het schip is 16.500 nettoton.

De winst uit zeescheepvaart per dag is: € 9,08 (voor de eerste 1.000 ton) + 9 x € 6,81 (voor de volgende 9.000 ton) + 6,5 x € 4,54 (voor de volgende 6.500 ton) = € 99,88.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.