Uw onderneming overdragen aan een medeondernemer of werknemer

Ook als u uw onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer, moet u de stakingswinst berekenen. Over de stakingswinst moet u inkomstenbelasting betalen.

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u niet fiscaal af te rekenen. U maakt dan gebruik van een doorschuiffaciliteit. Degene die een onderneming overneemt, gaat verder met de 'bestaande' boekwaarden. Om van deze faciliteit gebruik te maken, moet de overdracht plaatsvinden aan een medeondernemer die ten minste 36 maanden als ondernemer winst uit uw onderneming heeft gehad of als werknemer in uw onderneming werkzaam was. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of bij faillissement, kan deze termijn worden verkort.

Als u uw onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer die ook uw partner is, kunt u onder voorwaarden uw oudedagsreserve aan deze overdragen. U moet daarvoor allebei een verzoek bij ons indienen.

In bepaalde gevallen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over onroerende zaken die met de onderneming mee worden overgedragen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het belastingkantoor dat uw zaken behandelt of u kunt bellen met de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.