Overdracht activiteiten waar personeel voor nodig is

Draagt uw onderneming activiteiten over waar personeel voor nodig is? Dan moet worden vastgesteld welk percentage van de loonsom die u betaalde aan die activiteiten kan worden toegerekend. Het is niet van belang of u ook uw personeel overdraagt. 

Op basis van het percentage van de overgenomen activiteiten wordt berekend welk percentage gedifferentieerde premie Whk (zie hoofdstuk 7 van het 'Handboek Loonheffingen') voor u als overdragende ondernemer in het vervolg gaat gelden. 

U en degene die de onderneming overneemt moeten het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’ invullen en ondertekenen. U kunt dit formulier downloaden.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.