Logo Belastingdienst | Ministerie van Financiën, link naar homepage van Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Rekenhulp Bijleenregeling

Het gaat om uw aandeel in de eigen woningen. Was u bijvoorbeeld eerst voor 50% eigenaar en hebt u dit jaar het deel van de ander bijgekocht? Kies dan 'Nee'. Is de eigendomsverhouding gelijk gebleven? Kies dan 'Ja'.

Kies een aanduiding voor deze woning. Bijvoorbeeld: straat en huisnummer.
De gegevens die u in dit programma invult, leggen we niet vast. We kunnen ze ook niet bekijken. Deze rekenhulp is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of u te maken krijgt met de bijleenregeling.

De datum dat u de woning kocht, is de datum waarop u de koopakte hebt ondertekend bij de notaris.

De datum dat u de woning verkocht, is de datum waarop u de verkoopakte hebt ondertekend bij de notaris.

U kunt hier de datum van de verkoop niet wijzigen. Ga naar het onderdeel "Uw woningen" om de datum aan te passen.

U kunt hier de datum van de aankoop niet wijzigen. Ga naar het onderdeel "Uw woningen" om de datum aan te passen.

U kreeg de woning

Hebt u de woning niet gekocht, maar kreeg u deze (gedeeltelijk) als schenking? Vul dan in de waarde in het economische verkeer op het moment dat de woning uw eigen woning werd.


U hebt een nieuwbouwwoning gekocht

De aankoopprijs van een nieuwbouwwoning is het totaal van:

 • de aanneemsom
 • de koopsom van de grond
 • de bouwrente uit de periode vóór afsluiting van de voorlopige koopovereenkomst
 • het meer- en minderwerk
 • de uitgaven die buiten de aannemer om zijn gedaan voor bijvoorbeeld straatwerk en tuinaanleg

Vul het totaal bedrag in dat u hebt geleend voor het volgende:

 • de koop van de woning
 • de verbouwing van de woning (binnen 6 maanden na koop)
 • de financieringskosten

De overdrachtsbelasting vindt u op de afrekening van de notaris.

De makelaarskosten vindt u op de afrekening van de notaris.

De notariskosten vindt u op de afrekening van de notaris. U mag alleen de notariskosten voor de overdracht van de woning invullen. Notariskosten voor de hypotheekakte mag u niet invullen.

Kosten die u hebt gemaakt om een geldlening te krijgen (de zogenoemde financieringskosten), zijn in bepaalde situaties aftrekbaar.

Er zijn 2 mogelijkheden:

U kocht uw eigen woning vóór 1 januari 2010:

U mag het deel dat u hebt geleend voor de financieringskosten alleen van uw eerste eigen woning tot uw eigenwoningschuld rekenen.

U kocht uw eigen woning ná 1 januari 2010:

U mag altijd het deel dat u hebt geleend voor de financieringskosten tot uw eigenwoningschuld rekenen. Ook als dit uw 2e of derde enzovoort woning is.

Voorbeelden van financieringskosten zijn:

 • afsluitprovisie
 • notariskosten voor de hypotheekakte

Ouders mogen in 2010 hun kinderen van 18 tot 35 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 24.000 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 50.000, als het kind het geld gebruikt om onder andere een eigen woning te kopen.

Bij een eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling kan het vrijgestelde bedrag van € 50.000 ook gesplitst worden in € 24.000 gewone vrijstelling en € 26.000 voor onder andere de aankoop van de eigen woning.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Ouders mogen in 2011 en 2012 hun kinderen van 18 tot 35 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 24.144 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 50.300, als het kind het geld gebruikt om onder andere een eigen woning te kopen.

Bij een eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling kan het vrijgestelde bedrag van € 50.300 ook gesplitst worden in € 24.144 gewone vrijstelling en € 26.156 voor onder andere de aankoop van de eigen woning.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Ouders mogen in 2013 hun kinderen van 18 tot 40 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 24.676 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 51.407, als het kind het geld gebruikt om onder andere een eigen woning te kopen.

Bij een eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling kan het vrijgestelde bedrag van € 51.407 ook gesplitst worden in € 24.676 gewone vrijstelling en € 26.731 voor onder andere de aankoop van de eigen woning.

Krijgt u tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013 een eenmalige schenking voor de eigen woning? Dan kan de schenkingsvrijstelling verhoogd worden tot € 100.000. Het maakt niet uit of u de schenking krijgt van uw ouders of van iemand anders.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Ouders mogen in 2014 hun kinderen van 18 tot 40 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 25.096 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 52.281, als het kind het geld gebruikt om onder andere een eigen woning te kopen.

Bij een eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling kan het vrijgestelde bedrag van € 52.281 ook gesplitst worden in € 25.096 gewone vrijstelling en € 27.285 voor onder andere de aankoop van de eigen woning.

Krijgt u in 2014 een eenmalige schenking voor de eigen woning? Dan kan de schenkingsvrijstelling verhoogd worden tot € 100.000. Het maakt niet uit of u de schenking krijgt van uw ouders of van iemand anders.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Ouders mogen in 2015 hun kinderen van 18 tot 40 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 25.322 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 52.752, als het kind het geld gebruikt om onder andere een eigen woning te kopen.

Bij een eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling kan het vrijgestelde bedrag van € 52.752 ook gesplitst worden in € 25.322 gewone vrijstelling en € 27.430 voor onder andere de aankoop van de eigen woning.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Ouders mogen in 2016 hun kinderen van 18 tot 40 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 25.449 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 53.018, als het kind het geld gebruikt om onder andere een eigen woning te kopen.

Bij een eenmalige verhoging van de schenkingsvrijstelling kan het vrijgestelde bedrag van € 53.018 ook gesplitst worden in € 25.449 gewone vrijstelling en € 27.569 voor onder andere de aankoop van de eigen woning.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Ouders mogen in 2017 hun kinderen van 18 tot 40 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 25.526 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan verhoogd worden tot € 100.000, als het kind het geld gebruikt voor een eigen woning.

Krijgt u tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 een eenmalige schenking voor de eigen woning? Dan kan de schenkingsvrijstelling verhoogd worden tot € 100.000. Het maakt niet uit of u de schenking krijgt van uw ouders of van iemand anders.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

De verkoopdatum is de datum van de notariële levering van het huis.

U bent bijvoorbeeld een verplichting aangegaan als u een voorlopig verkoopcontract hebt ondertekend.

Hebt u de woning niet verkocht maar bijvoorbeeld geschonken? Vermeld dan de waarde in het economische verkeer op het moment dat de woning niet meer uw eigen woning was.

Verkoopkosten zijn meestal alleen de makelaarskosten en de kosten van het energielabel.

Er is een antispeculatiebeding als de verkoper heeft bedongen dat de koper een gedeelte van de winst moet afdragen aan de verkoper als die de woning binnen een bepaalde termijn doorverkoopt.

Als u door woningbeleid van de gemeente of het Rijk bij de verkoop een bedrag moet betalen door een antispeculatiebeding, vermeldt u dat hier. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw verkoopopbrengst.

Uw hoofdverblijf is de woning waarin u woont. Een hoofdverblijf is geen vakantiewoning of een verhuurd pand. U kunt maar 1 woning als hoofdverblijf hebben.

Uw woning heeft   jaar lang leeg en te koop gestaan. Daarom valt de hypotheek van uw woning in box 3 tot het moment dat uw woning daadwerkelijk wordt verkocht. Voor het doorrekenen van uw eigenwoningreserve en uw eigenwoningschuld hebben we de marktwaarde van deze woning nodig.

Vul hier alleen aflossingen op leningen in die in box 1 vallen, zoals uw eigenwoningschuld.

Aflossingen op leningen die (deels) in box 3 vallen, vult u hier niet in.

Vul hier de datum in waarop het bedrag van de aflossing is overgeboekt.

Als u een woning koopt en deze koop gaat niet door, dan betaalt u een boete. U mag deze boete onder de volgende voorwaarden aftrekken van de overwaarde van uw oude woning(en):

 • U hebt de voorlopige koopovereenkomst ondertekend. Door onvoorziene omstandigheden gaat de koop nu niet door. Deze omstandigheden bestonden niet bij de ondertekening van het contract.
 • U was van plan om zelf in de woning te gaan wonen. Die zou ook uw hoofdverblijf worden

Zijn er meerdere koopcontracten ontbonden? Tel dan de bedragen bij elkaar op.

Als u op meerdere datums hebt betaald, neem dan de datum van de laatste betaling die u hebt gedaan vóór 31 december  .

Kosten die u hebt gemaakt om een geldlening te krijgen (de zogenoemde financieringskosten), zijn in bepaalde situaties aftrekbaar.

Er zijn 2 mogelijkheden:

U kocht uw eigen woning vóór 1 januari 2010.

U mag het deel dat u hebt geleend voor de financieringskosten alleen van uw eerste eigen woning tot uw eigenwoningschuld rekenen.


U kocht uw eigen woning ná 1 januari 2010.

U mag altijd het deel dat u hebt geleend voor de financieringskosten tot uw eigenwoningschuld rekenen. Ook als dit uw tweede of derde enzovoort woning is.


Voorbeelden van financieringskosten zijn:

 • afsluitprovisie
 • notariskosten voor de hypotheekakte

Uw woning heeft langer dan   jaar leeg en te koop gestaan. Hierdoor is de lening van uw woning naar box 3 gegaan voordat uw woning daadwerkelijk verkocht wordt. Daarom hebben we voor het doorrekenen van de gevolgen de marktwaarde van de woning nodig.

Tot 1 januari 2010 hoorde (het gedeelte van) de lening dat gaat over de financieringskosten in box 3. Die lening mag op 1 januari 2010 naar box 1 zodat de rente over (het gedeelte van) die lening aftrekbaar is. Alleen het deel wat u (nog) niet hebt afgelost, mag naar box 1 worden verplaatst.

Het gaat hier om en verbouwing die u hebt gedaan 6 maanden nadat u de woning hebt gekocht. De verbouwing die u hebt gedaan in de eerste 6 maanden, vult u in bij de gegevens over de aankoop.

Hebt u meer dan 1 keer verbouwd, en voor iedere verbouwing 1 lening afgesloten, kies dan 'ja'.
Hebt u 1 lening afgesloten voor meerdere verbouwingen, kies dan 'nee'.
Hebt u voor 1 verbouwing meerdere leningen afgesloten, kies dan ‘nee’.

We onderscheiden periodieke en extra aflossingen.
Lost u periodiek af? Bijvoorbeeld bij een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Tel dan de bedragen van de aflossingen in 1 jaar bij elkaar. Vul dan bij datum 31 december en het jaar waarin u die aflossingen hebt gedaan in.
Vul bij extra aflossingen het bedrag in en de datum per aflossing.

Tot 1 januari 2010 hoorde (het gedeelte van) de lening dat gaat over de financieringskosten in box 3. Die lening mag op 1 januari 2010 naar box 1 zodat de rente over (het gedeelte van) die lening aftrekbaar is. Alleen het deel wat u (nog) niet hebt afgelost, mag naar box 1 worden verplaatst.