Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het deel van uw hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken. Dit is alleen een hypotheek of lening die betrekking heeft op uw eigen woning, bijvoorbeeld om de woning aan te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Gebruikt u een deel van de hypotheek of lening om bijvoorbeeld uw huis in te richten? Of om een auto te kopen? Dan hoort dit deel niet bij uw eigenwoningschuld.

Vaak is de eigenwoningschuld gelijk aan het bedrag van uw hypotheek of lening. Maar uw eigenwoningschuld kan ook lager zijn dan het bedrag van uw hypotheek of lening. Bijvoorbeeld als u eerder een woning hebt verkocht met overwaarde, of als u een schenking voor die woning hebt ontvangen.

Of u hypotheekrente mag aftrekken, hangt af van uw situatie. Lees welke voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek er nog meer zijn.

Eigenwoningschuld berekenen

Tel de volgende bedragen bij elkaar op:

En verminder dit met de:

Tel daarna het bedrag van de meegefinancierde financieringskosten (tot 2018) die betrekking hebben op de eigenwoningschuld erbij op.

Het totaal van deze berekening is uw eigenwoningschuld. U mag voor een lening tot maximaal dit bedrag de betaalde rente aftrekken. Hebt u meer geleend dan wat uit de berekening van de eigenwoningschuld komt? Geef dat bedrag dan aan als schuld in box 3 (sparen en beleggen). U mag over dit deel van de lening de betaalde rente niet aftrekken.

Aankoopsom van de woning

Hebt u minder geleend dan de aankoopsom van de woning? Bereken de eigenwoningschuld dan met dat lagere bedrag.

Aankoopkosten

Voorbeelden van aankoopkosten zijn:

  • makelaarskosten
  • overdrachtsbelasting
  • notariskosten voor de overdracht

Voorbeeld

U verkoopt een woning voor € 176.000. De eigenwoningschuld is € 100.000. De verkoopkosten zijn € 1.000. Uw eigenwoningreserve is € 75.000.

U koopt een nieuwe woning voor € 220.000. De aankoopkosten (zoals overdrachtsbelasting en kosten van de makelaar) zijn € 15.000. De financieringskosten zijn € 6.000.

U sluit een hypotheek af voor € 200.000. Hiervan koopt u de woning en voor de rest gebruikt u voor consumptieve besteding.

De berekening van de eigenwoningschuld is als volgt:

  • De aankoopsom en aankoopkosten van uw nieuwe woning zijn: € 220.000 + € 15.000 = € 235.000.
  • U trekt van dit bedrag de eigenwoningreserve af: € 235.000 - € 75.000 = € 160.000.
  • U telt de financieringskosten* hierbij op: € 160.000 + € 4.800 = € 164.800. Dit is uw eigenwoningschuld.

* U mag alleen de financieringskosten meetellen voor het deel van de lening waarover u rente mag aftrekken in box 1: 160.000/200.000 x € 6.000 = € 4.800.

De eigenwoningschuld bij de nieuwe woning is dus € 164.800. U mag de rente aftrekken die u betaalt over dit bedrag. Het andere deel van de hypotheek (€ 200.000 - € 164.800 = € 35.200) kunt u opgeven in box 3 als schuld. De rente over dit deel mag u niet aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.