Mag ik mijn hypotheekrente altijd aftrekken?

Niet altijd. Het hangt af van uw hypotheek.

Vóór of na 1 januari 2013 voor de 1e keer een hypotheek of lening afgesloten?

Kies uw situatie:

 • U hebt op of na 1 januari 2013 voor de 1e keer een hypotheek of lening afgesloten

  Dan hebt u voor die lening recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek, omdat na 30 jaar de lening afgelost moet zijn. Deze termijn gaat in op het moment van afsluiten van uw hypotheek of lening.

  U moet dan aan deze 2 voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een eigen woning of voor verbouwing of onderhoud daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht.
  • U moet de hypotheek of lening minimaal lineair of annuïtair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost. Dit bedrag moet u vooraf met uw bank of andere geldverstrekker afspreken. Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.

  Hebt u een betalingsachterstand?

 • U had al een hypotheek of lening - en die hebt u op of na 1 januari 2013 verhoogd

  Dan hebt u op de oorspronkelijke lening recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat iedere keer opnieuw in voor het bedrag waarmee u uw hypotheek verhoogt.

  Voor het deel van de hypotheek dat u hebt verhoogd, moet u aan deze 2 voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een (duurdere) eigen woning of voor verbouwing of onderhoud daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht.
  • U moet de hypotheek of lening minimaal lineair of annuïtair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost. Dit bedrag moet u vooraf met uw bank of andere geldverstrekker afspreken. Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.

  Voor de bestaande hypotheek of lening blijven de voorwaarden gelden die er al waren.

  Hebt u een betalingsachterstand?

 • U hebt de hypotheek of lening vóór 1 januari 2013 afgesloten en daarna niet meer verhoogd

  Dan hebt u recht op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat in op het moment van afsluiten van uw hypotheek of lening. Had u vóór 1 januari 2001 al een hypotheek? Dan begint de termijn van 30 jaar op 1 januari 2001.

  Verder blijven de voorwaarden gelden die er al waren.

U woont niet in de woning. Hoe zit het dan?

Kies uw situatie:

 • U woont nog niet in uw woning - of de woning is nog in aanbouw

  Gaat u binnen 3 jaar - ná het jaar waarover u aangifte doet - in de nieuwe woning wonen? En staat de woning leeg? Dan mag u de rente aftrekken.

  Voorbeeld

  U koopt op 9 februari 2023 een woning die u eerst gaat verbouwen. U verwacht daarmee in 2026 klaar te zijn en te verhuizen. Dus binnen 3 jaar. Dan mag u al rente aftrekken vanaf uw aangifte over 2023.

  Verwacht u dat u pas in 2027 verhuist? Dat is dus níet binnen 3 jaar. Dan mag u pas rente aftrekken vanaf uw aangifte over 2024.

 • Uw woning staat leeg en te koop

  Nadat u bent verhuisd, hebt u nog een aantal jaren recht op hypotheekrenteaftrek. Over het jaar waarin uw woning leeg komt te staan én de 3 jaren daarna.

  Verhuurt u uw huis in die tijd? Dan mag u over de verhuurperiode de rente niet aftrekken.

  Voorbeeld

  Uw oude woning staat sinds 1 december 2021 leeg en te koop. U mag de rente dan nog aftrekken tot en met 31 december 2024. Dus in uw aangifte over 2022, 2023 en 2024. Is uw huis dan nog niet verkocht en staat het nog steeds leeg? Dan mag u de rente niet meer aftrekken.

  Verhuurt u uw huis van juli 2022 tot en met mei 2023? Dan mag u over die verhuurperiode de rente niet aftrekken. Staat uw huis daarna weer leeg en nog steeds te koop? Dan mag u de rente weer aftrekken, tot en met 31 december 2024.

U hebt te veel betaalde hypotheekrente terugontvangen

Heeft uw bank of andere geldverstrekker hypotheekrente terugbetaald die zij u te veel in rekening had gebracht? En hebt u die hypotheekrente in een eerder jaar al afgetrokken?

Trek dan in uw aangifte inkomstenbelasting de terugontvangen hypotheekrente af van de hypotheekrente die u betaald hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.