Financieringskosten hypotheek en de eigenwoningschuld

Financieringskosten van een hypotheek zijn bijvoorbeeld:

  • afsluitkosten
  • bemiddelingskosten voor de lening
  • notariskosten

Soms kunt u de kosten meefinancieren in uw hypotheek. De financieringskosten zijn dan onderdeel van de eigenwoningschuld. De rente hierover is onder voorwaarden aftrekbaar.

Per 1 januari 2018 is er iets veranderd in de leennorm van de Autoriteit Financiële Markt (AFM). Hypotheekverstrekkers die onder het toezicht van de AFM vallen, mogen nu niet meer dan 100% van de waarde van de nieuwe woning financieren. Dit kan ertoe leiden dat in uw situatie financieringskosten niet meer mee te financieren zijn in de eigenwoningschuld. In dat geval moet u de financieringskosten uit eigen middelen betalen en behoren deze kosten dus ook niet meer tot de eigenwoningschuld. U kunt de kosten vaak wel in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.