Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

10 Proces fysiek toezicht

10.1 Uitvoeren controleopdracht fysieke controle

Controle soort van de goederen

De omschrijving van goederen en technologie in de Gemeenschappelijke EU-lijst met militaire goederen of Bijlage I van de Verordening is vaak zeer specifiek en technisch. Als de vraagbaak en u niet in staat zijn of onvoldoende kennis hebben om de opdracht uit te voeren, neemt de vraagbaak contact op met CDIU. Zij besluiten in overleg met de vraagbaak en u hoe de fysieke controle verder wordt uitgevoerd. U vraagt de CDIU om de beslissing per email te bevestigen. Wanneer de CDIU Team POSS inschakelt om de fysieke controle (in samenwerking met u) verder uit te voeren, vraagt u Team POSS om hun bevindingen schriftelijk te bevestigen. De bevindingen van Team POSS voegt u bij het plato-formulier.

Als u opdracht krijgt een fysieke controle uit te voeren op strategische goederen en/of om monsters te nemen van die goederen, verricht u de volgende werkzaamheden:

Controleopdracht fysieke controle

 1. Voer de controles uit volgens het digitaal plato-formulier en volg de instructies op.

 2. Stel altijd de volgende elementen vast:

  • de soort en de identiteit van de goederen

  • de aanduidingen op de verpakking en neem deze over als ze betrekking hebben op:

   • het gebruik van de goederen

   • land van bestemming

   • route naar het land van bestemming

   • de geadresseerde

   • andere elementen die eventueel door de vraagbaak worden aangeleverd

 3. Controleer of deze informatie overeenstemt met de informatie bij het fycoformulier.

 4. Als u niet in staat bent of u heeft onvoldoende kennis om de controleopdracht uit te voeren, neem dan contact op met de vraagbaak. Als geen vraagbaak beschikbaar is, neem contact op met de opdrachtgever van de fysieke controle. De opdrachtgever besluit hoe de controle wordt uitgevoerd.

 5. Ga na bij monsterneming of u van doen heeft met een gevaarlijke stof.

  • Zo ja, volg de instructies.

  • Zo nee, neem een monster volgens de aanwijzingen op het plato-formulier.

 6. De vraagbaak kan bij de fysieke controle de CDIU inschakelen om vast te stellen of het strategische goederen betreft. CDIU geeft de bevindingen schriftelijk door aan de vraagbaak en worden bij het plato-formulier gevoegd.

 7. Leg de bevindingen vast op plato-formulier conform instructies in het Handboek Douane, onderdeel 12.00.00, paragraaf 6.

 8. Schakel altijd de vraagbaak in bij onregelmatigheden. Leg uw bevindingen die leiden tot dit vermoeden vast in het plato-formulier.

Naar boven

10.2 Onderzoek en monsterneming van gevaarlijke stoffen

Op de lijsten met strategische goederen staan ook chemische stoffen, producten of preparaten. Het kan dan gaan om gevaarlijke stoffen die bij monsterneming een direct risico opleveren voor uw veiligheid of gezondheid.

Herkennen gevaarlijke stoffen

Hoe u gevaarlijke stoffen herkent, staat in de aanwijzingen en instructies in het Handboek Douane, onderdeel 12.10.00, paragraaf 2.3.4 en onderdeel 12.20.00. Volg deze aanwijzingen en instructies nauwkeurig op; het gaat hier om uw veiligheid.

De Douane neemt geen monsters

De Douane heeft afspraken gemaakt met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de monsterneming van gevaarlijke stoffen. In de bijlage 6 van het Handboek Douane, onderdeel 12.10.00, staat een lijst met gevaarlijke stoffen waarvan dit gespecialiseerde bedrijf altijd de monsters neemt.

Uitzondering: Mobiele douanelaboratorium

In het geval het Mobiele douanelaboratorium bij de controle aanwezig is, worden de monster door de Douane genomen. Het personeel van het Mobiele douanelaboratorium is daarvoor opgeleid. Het Douane Laboratorium beoordeelt of mogelijk voor het onderzoek de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet worden opgeroepen.

Naar boven