A62 - DOUANESTATUS

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
CGOODS MOVING UNDER INTERNAL UNION TRANSIT PROCEDURE
N27UNIE TRANSHIPMENT
TGEMENGDE ZENDING T1-OF T2 GOEDEREN
T1NIET UNIEGOEDEREN
T2UNIEGOEDEREN
T2FINTERN UNIEDOUANEVERVOER FISCALE GEBIEDENAangifte voor intern Uniedouanevervoer - artikel 188 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
TVGOEDEREN UIT EVA LANDEN