039 - BIJZ.VERMELDING

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
30300UITVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN MET EEN BIJZONDERE BESTEMMINGArtikel 254, lid 4, onder b, van het wetboek Bijzondere bestemming Voor uitvoer bestemde goederen landbouwrestituties niet van toepassing