K18 - DISPENSATIE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1DWU art 89 lid 7 Staten, overheid, publiekrhtlk lichaam
15DWU art 89 lid 9 < 1000,00
17DWU art 89 lid 8a Rijn en Donau
18DWU art 89 lid 8b goederen in vaste transportinrichting
19DWU art 89 lid 8c Tijdelijk Invoer goed
20DWU art 89 lid 8d Verv met vereenv. over Zee, lucht), hvns
3DWU art 95 lid 2 en lid 3