013 - DOCUMENT TYPE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
18CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER A.TR.1.
2CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
235CONTAINERLIJST
271PAKLIJST
3KWALITEITSCERTIFICAAT
325PRO-FORMAFACTUUR
380HANDELSFACTUUR
703HOUSE VRACHTBRIEF
704MASTER COGNOSSEMENT
705COGNOSSEMENT
714HOUSE COGNOSSEMENT
720VRACHTBRIEF CIM (SPOOR)
720ANCTS RAIL TEST AANGIFTE
722ROAD LIST-SMGS
730VRACHTBRIEF WEGVERVOER
740LUCHTVRACHTBRIEF
741MASTER LUCHTVRACHTBRIEF
750VERZENDINGSFORMULIER (POSTPAKKETTEN)
760DOCUMENT VOOR MULTIMODAAL/GECOMBINEERD VERVOER (GENERIEK)
785GOEDERENMANIFEST
787BORDEREL
820VERZENDINGSDOCUMENT T
821VERZENDINGSDOCUMENT T1
822VERZENDINGSDOCUMENT T2
823CONTROLEDOCUMENT T5
825VERZENDINGSDOCUMENT T2L
830AANGIFTE TEN UITVOER
851PLANTENGEZONDHEIDSCERTIFICAAT
852GEZONDHEIDSCERTIFICAAT
853DIERGENEESKUNDIG CERTIFICAAT
861CERTIFICAAT VAN OORSPRONG
862VERKLARING VAN OORSPRONG
864CERTIFICAAT VAN PREFERENTIELE OORSPRONG
865CERTIFICAAT VAN OORSPRONG SAP
911INVOERVERGUNNING
933VRACHTLIJST (AANKOMST)
941VERGUNNING ONDER EMBARGO GEPLAATSTE GOEDEREN
951TIF-FORMULIER
952TIR-CARNET
954CERTIFICAAT VAN OORSPRONG EUR1
955ATA-CARNET
C641Dissostichus - Vangstdocument, invoer
C656VANGSTDOC
C673VANGSTCERTIFICAAT
Y022AFZENDER/EXPORTEUR (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y023GEADRESSEERDE (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y024ANDERE AANGEVER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y025VERTEGENWOORDIGER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y026AANGEVER INZAKE DOUANEVERVOER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y027ENTREPOSEUR (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y028VERVOERDER (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y029ANDER GECERTIFICEERD BEDRIJF (AEO-CERTIFICAATNUMMER)
Y031CERTIFICAATCODE BETREFFENDE AEO-PROGRAMMASDeze certificaatcode kan gebruikt worden om aan te duiden dat zendingen komen van of gaan naar een gecertificeerd bedrijf (AEO -Authorised Economic Operator) van een derde land waarmee de Europese Unie (EU) een wederzijdse erkenningsovereenkomst heeft afgesloten betreffende AEO-programmas. Naast de certificaatcode (Y031) dient ook de identificatiecode voor deze AEO van een derde land aangegeven te worden in het desbetreffende vak.
Y101BIJZ. VERMELDING AGRIM INVOERCERTIFICAAT VERORD. 634/2011
Y927De aangegeven goederen vallen niet onder Vo 1005/2008
ZZZOVERIGE