014 - VOORAFGAAND DOC

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
235CONTAINERLIJST
270LADINGLIJST
271PAKLIJST
325PRO-FORMA FACTUUR
337SUMMIERE AANGIFTE VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
355SUMMIERE AANGIFTE BIJ UITGAAN/BINNENKOMST
380HANDELSFACTUUR
703VRACHTBRIEF
704MASTER COGNOSSEMENT
705COGNOSSEMENT
720VRACHTBRIEF CIM (SPOOR)
722ROAD LIST SMGS
730VRACHTBRIEF WEGVERVOER
740LUCHTVRACHTBRIEF
741MASTER LUCHTVRACHTBRIEF
750VERZENDINGSFORMULIER (POSTPAKETTEN)
760DOCUMENT MULTIMODAAL/GECOMBINEERD VERVOER
785GOEDERENMANIFEST
787BORDEREL
820AANGIFTE VOOR UNIEDOUANEVERVOER-GEMENGDE ZEND. (T)
821AANGIFTE VOOR EXTERN UNIEDOUANEVERVOER(T1)
822AANGIFTE VOOR INTERN UNIEDOUANEVERVOER(T2)
952TIR-CARNET
955ATA-CARNET
CLEKENMERK/DATUM INSCHRIJVING GOED. IN ADMINISTRATIE
COAANGIFTE UNIEGOEDEREN
EUAANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDEN
EXAANGIFTE TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D UNIE
IF3INLICHTINGENBLAD INF3
IF8INLICHTINGENBLAD INF8
IMAANGIFTE TOT PLAATSING ONDER DOUANEREG. NIET UNIEGOEDEREN
MNSSCHEEPVAARTMANIFEST-VEREENVOUDIGE PROC
T2DOCUMENT T2
T2ATADOCUMENT ATA MET T2 STATUS
T2CIMCIM VRACHTBRIEF MET T2 STATUS
T2FINTERN UNIEDOUANEVERVOER FISCALE GEBIEDENAangifte voor intern Uniedouanevervoer - artikel 188 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
T2LBEWIJS VAN STATUS UNIEGOEDEREN
T2LFT2L (NIET FISC. GEBIED)Document ten bewijze van de douanestatus van Uniegoederen die worden verzonden naar of vanuit een deel van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG niet van toepassing zijn
T2SMINTERN UNIEDOUANEVERVOER SAN MARINOGoederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer zijn geplaatst met toepassing van artikel 2 van Besluit nr. 4/92 van het Samenwerkingscomite EEG-San Marino van 22 december 1992
T2TIRDOCUMENT TIR MET T2 STATUS
X-703HOUSE WAYBILL
X-705COGNOSSEMENT (BILL OF LADING)
X-740LUCHTVAARTBRIEF
X-741MASTER LUCHTVAARTBRIEF
X-785GOEDERENMANIFEST
X-MNSSCHPVRTMAN.-VEREENV.
Y-CLEKENM/DD INSCHR. ADM.
Z-720VRACHTBR CIM (SPOOR)
Z-821AANGIFTE VOOR EXTERN UNIEDOUANEVERVOER(T1)
Z-822AANGIFTE VOOR INTERN UNIEDOUANEVERVOER(T2)
Z-952TIR-CARNET
Z-COAANG COMM. GOEDEREN
Z-EUAANGIFTE EVA-LANDEN
Z-EXAANGIFTE TEN UITVOER
Z-IMAANG NIET UNIEGOED
Z-T2FINTERN UNIEDOUANEVERVOER FISCALE GEBIEDEN
ZZZANDERE
Z-ZZZANDERE + CONVERSIE