031 - AANG-TYPE VV.PR

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
T-GEMENGDE ZENDINGEN T1-T2Gemengde zendingen die zowel onder de regeling extern Uniedouanevervoer als onder de regeling intern Uniedouanevervoer te plaatsen goederen bevatten, overeenkomstig artikel 294 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447
T1REGELING EXTERN UNIEDOUANEVERVOERGoederen die onder de regeling extern Uniedouanevervoer dienen te worden vervoerd
T2REGELING INTERN UNIEDOUANEVERVOERGoederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer zijn geplaatst in overeenstemming met artikel 227 van het wetboek, tenzij artikel 293, lid 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van toepassing is
T2FINTERN UNIEDOUANEVERVOER FISCALE GEBIEDENGoederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer dienen te worden vervoerd in overeenstemming met artikel 188 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
T2SMINTERN UNIEDOUANEVERVOER SAN MARINOGoederen die onder de regeling intern Uniedouanevervoer zijn geplaatst met toepassing van artikel 2 van Besluit nr. 4/92 van het Samenwerkingscomite EEG-San Marino van 22 december 1992
TIRTIR