039 - BIJZ.VERMELDING

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
10600VERHANDELBAAR COGNOSSEMENT AAN ORDER BLANCO GEENDOSEERDSituatie van verhandelbare cognossementen aan order blanco geendosseerd, in het geval van een summiere aangiften bij binnenkomst, waarin de gegevens van de geadresseerde onbekend zijn
30300UITVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN MET EEN BIJZONDERE BESTEMMINGArtikel 254, lid 4, onder b, van het wetboek Bijzondere bestemming Voor uitvoer bestemde goederen landbouwrestituties niet van toepassing
CALBEREKEND BEDRAG LATENTE DOUANESCHULD
DG0EXPORT ONDERWORPEN AAN BEPERKINGEN
DG1EXPORT ONDERWORPEN AAN RECHTEN
DG2EXPORT