049 - FUNCT. FOUTCODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
01VERWIJZING NIET GEVONDEN
02ONVOLDOENDE SALDO VOOR AFSCHRIJVEN
03MEERDERE VERWIJZINGEN
12ONJUISTE (CODE)WAARDEDe waarde van een element in een bericht komt niet voor in de toepasselijke codelijst.
13ONTBREEKTEen verplicht/vereist element komt niet voor binnen de ontvangen data (vb. een vereist element zoals het MRN binnen een aankomstmelding (C_ARR_ADV) is niet aanwezig).
14WAARDE NIET ONDERSTEUND IN DEZE POSITIE (WAARDE BEPERKING)Kennisgeving dat de ontvanger het gebruik van een specifieke waarde van een element in de positie waar het zich bevindt, niet ondersteunt. Dit fouttype refereert naar het gebruik van ongepaste code waarden voor een specifiek element.
15NIET ONDERSTEUND IN DEZE POSITIEHet aanwezige element is niet toegelaten omwille van de twee volgende redenen:(a) het aanwezige element is niet toegelaten in overeenstemming met de FMS bericht specificatie; (b) het aanwezige element is niet toegelaten, tengevolge van bepaalde bijkomende voorwaarden
19ONGELDIGE DECIMALE NOTERINGDe decimale notering is niet in overeenstemming met de decimale formattering standaarden UCI, UCM en UCD.
26ZELFDE INTERCHANGE ONTVANGEN/MAX AANVR SALDO ZEKERH BEREIKTDezelfde interchange is terug ontvangen. Het duplicaat is ontdekt bij ontvangst van een reeds ontvangen 'interchange' referentie.
35TEVEEL HERHALINGENTeveel herhalingen van een segment of entiteit.
37ONGELDIG KARAKTERTYPE (DATA TYPE VERSCHILLEN)Kennisgeving dat een of meer numerieke karakters zijn gebruikt in een alfabetisch element of dat een of meer alfabetische karakters zijn gebruikt in een numeriek element.
38GEEN CIJFER VOOR EEN DECIMAAL TEKENKennisgeving dat een decimaal teken niet is voorafgegaan door een of meerdere cijfers.
39ELEMENT TE LANG (LENGTEBEPERKING)Kennisgeving dat de lengte van een ontvangen element de maximum lengte overschrijdt.
40ELEMENT TE KORT (LENGTEBEPERKING)Kennisgeving dat de lengte van een ontvangen element korter is dan de minimum gedefinieerde lengte.
90ONBEKENDE MRNHet MRN van de ontvangen FMS is niet gekend, terwijl een gekende MRN werd verwacht. Dit fouttype kan niet voorkomen in een AAR (C_AAR_SND).
91DUBBELE MRNHet MRN van de ontvangen FMS is reeds bekend, en is bijgevolg niet zoals voorzien in de specifieke voorschriften.
92HET BERICHT IS BUITEN 'SEQUENTIE'Het bericht kan niet worden verwerkt, omdat de ontvanger zich niet in een ontvangstpositie bevindt.
93ONGELDIGE MRNDe structuur van het MRN is niet conform met de specificaties van de FTSS 4.00.