051 - TYPE ZEKERHEID

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
0ONTHEFFING ZEKERHEIDSTELLINGArtikel 94, lid 4 CDW
1DOORLOPENDE ZEKERHEIDSTELLINGArtikel 372, lid 1, letter a TVo. CDW
2ZEKERHEIDSTELLING PER AANGIFTEArtikel 345 TVo. CDW/bijlage 49 TVo. CDW
3ZEKERHEIDSTELLING PER AANGIFTE IN GELD
4BEWIJZEN VAN ZEKERHEIDSTELLINGT.C.32
5ONTHEFFING BIJ BEDRAG ZEKERHEID NIET HOGER DAN 500 EUROArtikel 189, lid 5 CDW
6ONTHEFFING VAN ZEKERHEIDSTELLINGArtikel 95 CDW/artikel 380, lid 3 TVo. CDW
7NIET VEREIST TUSSEN KVV EN KVD
8ONTHEFFING VAN ZEKERHEIDSTELLING VOOR BEPAALDE ORGANENArtikel 189, lid 4 TVo. CDW
AONTHEFFING VOLGENS AFSPRAAK
BTIR ZEKERHEID