A04 - AANGIFTE-TYPE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
ASTANDAARD DOUANEAANGIFTEstandaard aangifte (normale procedure overeenkomstig artikel 162 van het wetboek)
BVEREENVOUDIGDE AANGIFTE (ONVOLLEDIG)vereenvoudigde aangifte (vereenvoudigde procedure overeenkomstig 166 van het wetboek)
DVOORAF STANDAARD DOUANEAANGIFTEstandaard aangifte (zoals bedoeld onder code A) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen
EVEREENVOUDIGDE AANGIFTE ALS BEDOELD ONDER CODE B, VOORAFindiening van een vereenvoudigde aangifte (als bedoeld onder code B) in overeenstemming met artikel 171 van het wetboek
XAANVULLENDE AANGIFTE VEREENVOUDIGDE AANGIFTE (TYPE B EN E)aanvullende aangifte voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder codes B en E
YAANVULLENDE AANGIFTE VEREENVOUDIGDE AANGIFTE (TYPE C EN F)aanvullende aangifte voor vereenvoudigde aangiften als bedoeld onder codes C en F
ZAANVULLENDE AANGIFTE BIJ INSCHRIJVING IN ADMINISTRATIEaanvullende aangifte in het kader van de regeling van artikel 182 van het wetboek