A07 - REDEN BERICHT

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1ONVOLLEDIGE AANGIFTE NIET AANGEVULD
10Vrijgegeven in afwachting definitief controleresultaat
103ONTBREKEND ELEMENT VERSTREKT
104WERKELIJKE WAARDE VERSTREKT
107ONTBREKENDE WAARDE IVM ONVOLLEDIGHEID
108ONVOLLEDIGHEID IVM SCHATTING
109GECORRIGEERD DOOR AANGEVER
110AANVULLING
111FOUTIEVE DOUANE PROCEDURE
112BIJZONDER OMSTANDIGHEID
113GECORRIGEERD DOOR DOUANE
12TARIEF VALIDATIE FOUTEN NA DEFINITIEVE BEREKENING
120AANVULLEND BERICHT NA ONVOLLEDIGE AANGIFTE
2GOEDEREN VRIJGEGEVEN RESTSCHULD NIET VOLLEDIG GEDEKT
3ONGELDIG GEMAAKT OP VERZOEK VAN DE AANGEVER
4Aangifte buitenwerking gesteld door douane
5Automatisch buitenwerking gesteld, goederen niet uitgegaan
6Buitenw. gesteld, goederen gestopt bij kantoor van uitgang
7BUITENWERKING GESTELD WEGENS ONVOLDOENDE ZEKERHEID
8Uitgaan geannuleerd
9Vrijgegeven in afwachting aanvulling onvolledige aangifte