A11 - WAARDESOORTEN

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
103ANDERE KOSTENAndere kosten. Gegeven als bedoeld in vak 21 van het formulier DV 1.
107KOSTEN TEN LASTE VAN KOPER IHB VERPAK.MIDDELEN EN HET VERPAKKosten ten laste van de koper, in het bijzonder de verpakkingsmiddelen en het verpakken. Gegevens als bedoeld in vak 13c van het formulier DV 1.
108GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND.PRIJS IVM... VAK14A DV1Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging en verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen, in het bijzonder de materialen, delen, onderdelen en dergelijke goederen, verwerkt in de ingevoerde goederen. Gegeven als bedoeld in vak 14a van het formulier DV 1.
127GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND. PRIJS IVM... VAK14B DV1Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging of verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen. Gegeven als bedoeld in vak 14b van het formulier DV 1.
145LEVERINGSKN TOT PL VAN BINNENKMST VERZEK DV1 VAK 17CLeveringskosten tot plaats van binnenkomst verzekering, vak 17c van het formulier DV1
152OPBRENGST VAN LATERE WEDERVERKOOPOpbrengst van de latere wederverkoop, overdracht of gebruik die ten goede aan de verkoper. Gegeven als bedoeld in vak 16 van het formulier DV 1.
158KOSTEN VAN VERVOER NA AANKOMST OP DE PLAATS VAN BINNENKOMSTKosten van vervoer na aankomst op de plaats van binnenkomst.Gegeven als bedoeld in vak 19 van het formulier DV 1.
162INVOERRECHTEN EN BELASTINGEN IN DE UNIE VERSCHULDIGD BIJInvoerrechten en belastingen die in de Unie zijn verschuldigd bij de invoer of de verkoop van de goederen. Gegeven als bedoeld in vak 22 van het formulier DV 1.
18KOSTEN TEN LASTE VAN KOPER IHB DE COURTAGEKosten ten laste van de koper, in het bijzonder de courtage. Gegeven als bedoeld in vak 13b van het formulier DV 1
265KOSTEN TEN LAST VAN KOPER IHB COMMISSIEKOSTEN MUV INKOOPCOMMKosten ten laste van de koper, in het bijzonder de commissies, met uitzondering van inkoopcommissies. Gegeven als bedoeld in vak 13a van het formulier DV 1.
4ROYALTIES EN LICENTIERECHTENRoyalties en licentierechten. Gegeven als bedoeld in vak 15 van het formulier D.V.1.
45KOSTEN VOOR CONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN,INSTALLATIE,MONTAGE,ONDKosten voor constructiewerk-zaamheden, installatie, montage, onderhoud of technische bijstand welke na de invoer zijn verricht. Gegeven als bedoeld in vak 20 van het formulier DV 1.
49GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND. PRIJS IVM... VAK 14D DV1Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging en verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen, in het bijzonder de engineering, ontwikkeling, werken van kunst, ontwerpen, tekeningen en schetsen, verricht of gemaakt elders dan in de Gemeenschap en noodzakelijk voor de voortbrenging van de ingevoerde goederen. Gegevens als bedoeld in vak 14d van het formulier DV 1
65NIET RECHTSTREEKSE BETALINGENNiet rechtstreeks betalingen. Gegeven als bedoeld in vak 11b van het formulier DV 1.
66NETTOPRIJS IN DE MUNTEENHEID VAN DE FACTUURNettoprijs in de munteenheid van de factuur (werkelijk betaalde prijs of ter vereffening te betalen prijs op het tijdstip voor de bepaling van de douane-waarde). Gegeven als bedoeld in vak 11a van het formulier DV 1.
71LEVERINGSKN TOT PL VAN BINNENKMST VERVOER DV1 VAK 17ALeveringskosten tot plaats van binnenkomst vervoer, vak 17a van het formulier DV1
81LEVERINGSKOSTEN TOT PLTS VAN BIN.KOMST IHB LADEN+HANDVERVOERLeveringskosten tot plaats van binnenkomst, in het bijzonder de kosten van het laden en van handelingen in verband met het vervoer. Gegeven als bedoeld in vak 17b van het formulier DV 1.
84GOEDEREN+DIENSTEN GRATIS/VERMIND. PRIJS IVM... VAK14C DV1Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs door de koper zijn geleverd in verband met de voortbrenging en verkoop voor de uitvoer van de ingevoerde goederen, in het bijzonder de materialen verbruikt bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen. Gegeven als bedoeld in vak 14 C van het formulier DV 1.