A16 - MIDDEL-CODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
028VERBRUIKSBELASTING
030ACCIJNS MINERALE OLIEN
032TABAKSACCIJNS
035BIERACCIJNS
036WIJNACCIJNS
049ENERGIEBELASTING
050KOLENBELASTING
060GESCHORSTE ANTIDUMPINGHEFFING
065ACCIJNS OP TUSSENPRODUCTEN
066ACC. OP OVERIGE ALC.HOUD.PROD
080Voorraadheffing gelode lichte olie
081Voorraadheffing ongelode lichte olie
082Voorraadheffing halfzware olie
083Voorraadheffing Gasolie
084Voorraadheffing vloeibaar gemaakt petroleumgas
085BELASTING OP LEIDINGWATER
087VOORRAADHEFFING
A00DOUANERECHTEN OP INDUSTRIEPRODUCTEN
A10DOUANERECHTEN LANDBOUWPRODUCTEN
A20AANVULLENDE RECHTEN
A30DEFINITIEVE ANTIDUMPINGRECHTEN
A35VOORLOPIGE ANTIDUMPINGRECHTEN
A40DEFINITIEVE COMPENSERENDE RECHTEN
A45VOORLOPIGE COMPENSERENDE RECHTEN
B00BTW
D10COMPENSATIERENTE (BV ACTIEVE VEREDELING)