A22 - TRANSACTIE CODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1Transacties met feit. verandering eigenaar met finan. comp.Transacties met feitelijke verandering van eigenaar met financiele compensatie1. Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve rechtstreekse handel met/door particuliere consumenten; 2. Directe handel met/door particuliere consumenten (incl. verkoop op afstand) Noot: Consignatiezendingen zijn verplaatst van code 1 naar code 3!
2Retourzendingen en gratis vervang na reg. oorspr. Trans.Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie1. Retourzendingen van goederen; 2. Vervanging van teruggezonden goederen; 3. Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden
3Trans. m. beoogde verand. eigendom of verand. z. fin. comp.Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiele compensatie1. Vervoer van of naar een opslagruimte (met uitzondering van voorraad op afroep en consignatie); 2. Zicht- of proefzending (met inbegrip van voorraad op afroep en consignatie); 3. Financiele leasing; 4. Transacties waarbij de eigendom wordt overgedragen zonder financiele compensatie. Noot: Consignatiezendingen zijn verplaatst van code 1 naar code 3!
4Trans. met oog op loonveredeling (zond. eigendomsoverdracht)Transacties met het oog op loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht)1. Goederen waarvan wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer; 2. Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer.
5Transacties na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht)1. Goederen die terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer; 2. Goederen die niet terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer.
6Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transactiesTijdelijke in- en uitvoer (inclusief reparatiezendingen), korter dan 24 maanden
7Trans. z. eigendomsoverdr. voor goed in quasi- inv. of uitv.Transacties met het oog op/na inklaring (zonder eigendomsoverdracht, met betrekking tot goederen in quasi-invoer of -uitvoer)1. Goederen in het vrije verkeer brengen in een lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een andere lidstaat; 2. Vervoer van goederen van een lidstaat naar een andere lidstaat om de goederen onder de uitvoerprocedure te plaatsen.
8Trans. Lev. van bouw- en techn. mat. met fact. gehele contr.Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt
9Overige transacties niet ingedeeld onder andere codesOverige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld1. Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden; 9. Andere.