A28 - DOCUMENT-SRT

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
235CONTAINERLIJST
270LADINGLIJST
271PAKLIJST
325PRO-FORMA FACTUUR
380HANDELSFACTUUR
703HOUSE WAYBILL (HOUSE VRACHTBRIEF)
704MASTER COGNOSSEMENT
705COGNOSSEMENT
720VRACHTBRIEF CIM (SPOOR)
722ROAD LIST SMGS
730VRACHTBRIEF WEGVERVOER
740AIRWAYBILL (LUCHTVRACHTBRIEF)
741MASTER AIRWAYBILL (MASTER LUCHTVRACHTBRIEF)
750VERZENDINGSFORMULIER (POSTPAKETTEN)
760DOCUMENT MULTIMODAAL/GECOMBINEERD VERVOER
785GOEDERENMANIFEST
787BORDEREL
820AANGIFTE VOOR UNIEDOUANEVERVOER-GEMENGDE ZENDINGEN (T)
821AANGIFTE VOOR EXTERN UNIEDOUANEVERVOER (T1)
822AANGIFTE VOOR INTERN UNIEDOUANEVERVOER (T2)
952TIR-CARNET
955ATA-CARNET
AADADMINISTRATIEF GELEIDEDOCUMENT (EMCS)
CLEKENMERK/DATUM INSCHRIJVING GOED. IN ADMINISTRATIE
COAANGIFTE UNIEGOEDERENUniegoederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van bijzondere uitvoerrestituties voorafgaande aan de uitvoer of vervaardiging onder douanetoezicht en onder douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en de betaling van uitvoerrestituties Uniegoederen in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn
EUAANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDENHandelsverkeer met partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer. Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen A, E en H tot en met J van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Geven van een douanebestemming aan goederen zoals bedoeld in de kolommen C en D van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B
EXAANG TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D UNIEHandelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Unie bevinden, met uitzondering van de partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen A en E van de tabel in aanhangsel C1 titel I onder B Geven van een douanebestemming aan goederen zoals bedoeld in de kolommen C en D van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Verzending van niet-Uniegoederen in het handelsverkeer tussen lidstaten
FADGELEIDE DOCUMENT NOODPROCEDURE EMCS
IF3INLICHTINGENBLAD INF3
IF8INLICHTINGENBLAD INF8
IMAANGIFTE TOT PLAATSING ONDER DOUANEREG. NIET UNIEGOEDERENHandelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Unie bevinden, met uitzondering van de partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer. Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen H tot en met J van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Plaatsing van niet-Uniegoederen onder een douaneregeling in het handelsverkeer tussen lidstaten
MNSGOEDERENMANIFEST-VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
T2FINTERN UNIEDOUANEVERVOER FISCALE GEBIEDENAangifte voor intern Uniedouanevervoer - artikel 188 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446
T2MT2M
ZZZANDERE