A30 - SOORT-ENTREPOT

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
DENTREPOT TYPE DParticuliere entrepots waarbij de verantwoordelijkheid bij de entreposeur ligt die tevens de entrepositaris is, maar die niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van de goederen is. Het in het vrije verkeer brengen van de goederen gebeurt volgens de domicilieringsprocedure en kan worden gebaseerd op de aard, de douanewaarde en de hoeveelheid van de goederen bij de plaatsing ervan onder de regeling.Kan alleen nog gebruikt worden als entrepot type D de voorafgaande regeling is.
SPUBLIEK DOUANE-ENTREPOT TYPE II
UPARTICULIER DOUANE-ENTREPOT
VOPSLAGRUIMTE VOOR DE TIJDELIJKE OPSLAG VAN GOEDEREN
YANDER DAN DOUANE ENTREPOT
ZVRIJE ZONE OF ENTREPOT