A57 - TOELICHTING

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1NIET VERBONDEN, GEEN VERBONDENHEID
10WEL VOORWAARDEN OF PRESTATIES DIE DE PRIJS BEINVLOEDEN
11GEEN ROYALTIES EN LICENTIERECHTEN
12WEL ROYALTIES EN LICENTIERECHTEN DIE DE PRIJS BEINVLOEDEN
13GEEN OPBRENGST LATERE WEDERVERKOP OVERDRACHT OF GEBRUIK
14WEL OPBRENGST LATERE WEDERVERKOP OVERDRACHT OF GEBRUIK
15NADERE OMSCHRIJVING BEHORENDE BIJ VAK 21 VAN DV1
16REFERENTIE NAAR VROEGERE DOUANEBESLISSINGEN
17NUMMER EN DATUM VAN HET CONTRACT VAK 5 VAN DV1
2VERBONDEN, WEL VERBONDENHEID
3GEEN INVLOED OP DE PRIJS
4WEL INVLOED OP DE PRIJS
5GEEN WAARDE TER VERGELIJKING NABIJ AANGEGEVEN WAARDE
6WEL WAARDE TER VERGELIJKING NABIJ AANGEGEVEN WAARDE
7GEEN BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK DOOR DE KOPER
8WEL BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK DOOR DE KOPER MET PR INVL
9GEEN VOORWAARDEN OF PRESTATIES