A99 - FOUTCD.AANGIFTE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
A251HOEVEELHEID VAN NVWA AANGIFTE VOLLEDIG GEBRUIKT
A252DE OPGEGEVEN P2/V2-CODE IS NIET BEKEND
A253DE BETREFFENDE NVWA AANGIFTE IS GEANNULEERD
A254DE OPGEGEVEN GOEDERENCODE KOMT NIET VOOR IN DE NVWA AANGIFTE
A255HET LAND VAN OORSPR. ONJUIST I.R.T. OPGEGEVEN GN CODE
A256AANGEGEVEN NETTO MASSA IS GROTER DAN GEKEURDE NETTO MASSA
A257OPGEGEVEN CERTFICAAT KOMT NIET VOOR IN NVWA AANGIFTE
A258OPGEGEVEN CERTIFICAAT KOMT NIET VOOR BIJ P2/V2 CODE IN NVWA
DMS10001VERPLICHTINGREGEL FOUTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS10006DMS-INDIENER NIET MEER TOEGESTAAN IN AGSDe indiener van de aangifte is overgegaan van aangiftesysteem AGS naar aangiftesysteem DMS en mag derhalve geen aangifte meer doen in AGS
DMS10010ONGELDIG FORMAATAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS10011FORMAAT NATIONALE ONDERVERDELING ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS10012FORMAAT VERBIJZONDERING VAN DE REGELING ONJUIST
DMS10020ONGELDIGE WAARDE ELEMENT
DMS10021WAARDE MOET GROTER ZIJN DAN 0
DMS10022LAND(EN) INCORRECT IN ROUTE LAND UITVOER NAAR LAND BESTEMMIN
DMS10044BESCHEID NIET TOEGESTAAN
DMS10045OPGEGEVEN DOUANEWAARDE MAG NIET NEGATIEF ZIJN
DMS11001DE COMB TUSSEN LAND VAN OORSPRONG EN DE TYPE IS ONGELDIG
DMS11003AANTAL ARTIKELEN IS ONJUIST
DMS11004DE COMBINATIE VAN DE REGELINGEN IS ONGELDIG
DMS11005REGELING MOET VOOR ELK ART IN DEZELFDE CATEGORIE GELIJK ZIJN
DMS11006DE NETTO MASSA IS GROTER DAN DE BRUTO MASSA
DMS11007INDIENER VERZOEK IS ONGELIJK AAN INDIENER AANGIFTE
DMS11011HET ADRES IS ONGELIJK AAN DE OPGEGEVEN GERELATEERDE AANGIFTE
DMS11013STATUS UITGAAN STAAT VERWERKEN BERICHT NIET MEER TOE
DMS12001COMB.IDENTIFICATIE BESCH. EN BESCHEIDSOORT IS NIET UNIEKAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12002HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJNAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12003HERGEBRUIK VAN SUBMITTER REFERENTIE NUMMER NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12004HERGEBRUIK VAN SUBMITTER REFERENTIE NUMMER NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12005IDENTIFICATIENUMMER IS ONBEKENDAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12006AUTORISATIEFOUT BIJ DIRECTE VERTEGENWOORDIGINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12007DE AANGEVER/VERTEGENWOORDIGER IS ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12008AUTORISATIEFOUT BIJ INDIRECTE VERTEGENWOORDIGINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12009HET IDENTIFICATIENUMMER VAN HET ENTREPOT IS ONBEKEND
DMS12010ONTBREKEND DOCUMENT NIET AANVAARDINGSVERHINDERING
DMS12011AGENT ZONDER VERGUNNING TOEGELATEN DOUANE VERTEGENWOORDIGER
DMS12012DE VERGUNNING VOOR EEN ACHTERAF AANGIFTE IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12013BTW-NUMMER IS NIET GELDIG VOOR BTW-VERLEGGING
DMS12014DE VOLGORDE TUSSEN DE AANGIFTE EN HET VERZOEK IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12015DE GERELATEERDE AANGIFTE IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12016AANVAARDINGSDATUM VAN DE AANGIFTE IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12018DE DATUM VAN DE HANDTEKENING IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12019DE AANGIFTE REFEREERT NAAR EEN NIET LEEG DATA ELEMENTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12021HET ENTREPOT TYPE IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12022HET VOLGNUMMER IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12023DE COMB. TUSSEN DE GEVRAAGDE REGELING EN TYPE IS ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12024HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJNAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12025HET DATA ELEMENT IS VAKER DAN 1X GEBR AL REF BIJ ALLE WIJZAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12026MEERDERE MALEN NAAR HETZELFDE VAK VERWEZEN IN HET VERZOEKAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12027HET VOLGNUMMER IS NIET UNIEK IN DE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12028DE STATUS IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12029AUTORISATIE VAN ENTREPOT IS ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12030DECLARANT BESCHIKT NIET OVER DE VERGUNNING VOOR HET ENTREPOTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12031DE GERELATEERDE AANGIFTE IS REEDS VRIJGEGEVENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12032VERZOEK TOT CORRECTIE IS NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12033ONJUIST DATA ELEMENT GEBRUIKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12034DE WIJZE VAN INDIENING VERZOEK IS NIET GELIJK AAN AAGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12035GEEN GELDIGE VERGUNNING VOOR DOUANEREGELINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12036VERZOEK IS AL GEDAAN VOOR DEZE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12037MERKEN EN NUMMERS, EN/OF HOEVEELHEID IS ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12038CRI- OF CRE-BERICHT NIET TOEGESTAAN VOOR DE AANGIFTEEen CRI- of CRE-bericht mag alleen ingezonden door de indiener/aangever nadat deze een CFI-bericht ontvangen heeft.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12039IDENTIFICATIE BESCHEID IS ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12040VOORAFGAAND DOCUMENT ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12041PREFERENTIE NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12042PREFERENTIES BINNEN HET ARTIKEL MOETEN GELIJK ZIJNAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12044VALIDATIE FOUTEN EXTERNENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12046TERMIJN VOOR INDIENEN AANVULLEND BERICHT IS VERSTREKENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12047COMBINATIE VAN HEFFING EN GRONDSLAG NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12048ELEM N TOEGEST ALS KANT V AANG GELIJK IS AAN KANT V BINNENKAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12049DE OPGEGEVEN COMBINATIE REX-BESCHEIDEN IS ONJUIST
DMS12050GEVRAAGDE PROCEDURE NIET BEKENDAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12051COMBINATIE VAN DV1 GEGEVENS NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12052AANGIFTE TYPE ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12053AANTAL OPGEGEVEN ELEMENTEN VAN DEZELFDE SOORT ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12054KLANTEN MOETEN GELIJK AAN ELKAAR ZIJN
DMS12055KLANTEN MOGEN NIET AAN ELKAAR GELIJK ZIJN
DMS12056COMBINATIE VAN VAKKEN IS NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12057BETAALWIJZE NIET GELIJK VOOR ALLE ARTIKELENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12058AANTAL VAN TENMINSTE 1 SRT COLLI MOET GROTER ZIJN DAN 0
DMS12059DE VERGUNNING VOOR DE REX-AANGFITE IS ONGELDIG
DMS12099TYPE VOORAFGAAND DOCUMENT ONGELDIG
DMS13001VOORAFGAAND DOCUMENT NIET BEKEND TERMIJN VERLOPEN
DMS19999EXTRA FOUTEN ONTDEKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
EMSV000FCOLLI OF GEWICHT NIET IN OVEREENSTEMMING MET ATO
EMSV000MVOORAFGAAND DOCUMENT KOMT MEER DAN 1 KEER VOOR IN ATO
EMSV000NVOORAFGAAND DOCUMENT NIET BEKEND IN ATO
EXMS0001WAARDE LIGT BUITEN BEREIK OF KOMT NIET VOOR IN BETR. LIJST
EXMS0002VERPLICHT ELEMENT ONTBREEKT IN DE OPGEGEVEN GEGEVENS
EXMS0003ONGELDIGE WAARDE GEBRUIKT
EXMS0004ONGELDIG ELEMENT GEBRUIKT
EXMS0005ONGELDIG FORMAAT GEBRUIKT
EXMS0006BERICHT IS AL ONTVANGEN
EXMS0007TE VEEL HERHALINGEN OF TE VEEL GEGEVENS OPGEGEVEN
EXMS0008MRN ONBEKEND
EXMS0009MRN IS AL EEN KEER GEBRUIKT EN MOET UNIEK ZIJN
EXMS0010BERICHT IS NIET IN DE JUISTE VOLGORDE VERSTUURD
EXMS0011MRN ONGELDIG
EXMS0012UITWIJK AFGEWEZEN, UITVOER GESTOPT
EXMS0013UITWIJK AFGEWZEN, GOEDEREN WAREN/ZIJN AL UITGEVOERD
EXMS0014UITWIJK AFGEWEZEN, MRN IS ONBEKEND
EXMS0015UITWIJK AFGEWEZEN, OVERIGE REDENEN
QMS00017GEEN TOEWIJZING VERZOEK IVM AFRONDING
QMS00018GEEN TOEWIJZING QUOTA IVM AFRONDING
TMSV0003GOEDERENCODE ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0004AANVULLENDE GOEDERENCODE ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0005AANVULLENDE TARICCODE ANTIDUMPINGHEFFING ONTBREEKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0006MAAR 1 AANVULLENDE TARICCODE MEURSING TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0007TWEE KEER DEZELFDE WAARDE OPGEGEVENAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0008AANVULLENDE TARICCODE LANDBOUW ONTBREEKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0010WAARDE ELEMENT NIET VAN TOEPASSINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0011WAARDE ELEMENT ONTBREEKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0012ELEMENT HEEFT ONGELDIG FORMAATAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0013ELEMENT BEVAT ONJUISTE WAARDEAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0040NIET BESTAANDE WAARDE OPGEGEVENAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0044BESCHEID NIET TOEGESTAAN
TMSV0045BESCHEID ONTBREEKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0046NIET VOLDAAN AAN VOORWAARDEAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0047VERBODAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0048VOORLOPIGE MAATREGEL OPGEHEVENAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0049TARIEFCONTINGENT UITGEPUTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0053TARIEFCONTINGENT GESCHORSTAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0054CLASSIFICATIE GEWIJZIGD VAN DEFINITIEVE MAATREGEL
TMSV0055TARIEFVALIDATIE ONVOLLEDIGE MAATREGELAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0056CATEGORIE VAN DE GOEDERENCODE ONBEKENDAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0058ONGELDIGE COMBINATIE PREFERENTIECODE EN LAND VAN VERZENDINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0065MAATREGELEN NIET VAN TOEPASSING
TMSV0066NIET VOLDAAN AAN VOORWAARDE VAN TARIEFVALIDATIE
TMSV0067CONFLICTERENDE DOCUMENTENAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV0068CONFLICTERENDE DOCUMENTEN VOORKOMEN BEREKENING
TMSV9997ONBEKEND INFORMATIE RESULTAATAanvaardingsverhinderende foutmelding
TMSV9999ONBEKENDE FOUTAanvaardingsverhinderende foutmelding
VVV10001VERGUNNINGNUMMER ONGELDIG OF ONBEKEND
VVV10003VERGUNNING INGETROKKEN
VVV10004AFSCHRIJFHOEVEELHEID NIET OPGEGEVEN
VVV10005HOEVEELHEIDSEENHEID ONJUIST
VVV10006HOEVEELHEID SALDO NIET TOEREIKEND
VVV10007AFSCHRIJFWAARDE NIET OPGEGEVEN
VVV10008WRDSLDO NIET TOEREIK
VVV10009LAND VAN BESTEMMING NIET GELDIG VOOR VERGUNNING
VVV10011GOEDERENCODE NIET JUIST
VVV10012VERGUNNING REEDS GEBRUIKT
VVV10013SG POST NIET TOEGESTAAN
VVV10014LAND VAN BESTEMMING ALLEEN BIJ UITVOER OPGEVEN
VVV10015LAND VAN OORSPRONG NIET JUIST
VVV10016VALUTA AFSCHRIJFWAARDE KOMT NIET OVEREEN MET VERGUNNING
VVV10018GEEN VERGUNNINGEN VOOR DIT VERGUNNINGTYPE
VVV10019BESCHEID OF VERGUNNINGTYPE NIET BEHOREND BIJ VERGUNNING
VVV10020LAND VAN OORSPRONG ALLEEN BIJ INVOER OPGEVEN (TECHNISCH)
VVV10022LAND VAN OORSPRONG NIET TOEGESTAAN
VVV10023LAND VAN BESTEMMING NIET TOEGESTAAN
VVV10024LAND VAN OORSPRONG ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10025LAND VAN BESTEMMING ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10026GOEDERENCODE (GN) NIET GELDIG VOOR VERGUNNING
VVV10027GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR ONTBREEKT IN AANGIFTE (TECHNISCH)
VVV10028GOEDERENCODE TARIC ONJUIST
VVV10029GOEDERENCODE TARIC ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10030SG-POST NIET JUIST
VVV10031SG-POST ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10041GEEN WAARDEGEGEVENS IN INVOERBERICHT VERWACHT
VVV10042GEEN HOEVEELHEIDGEGEVENS IN INVOERBERICHT VERWACHT