T17 - COMM.PREF.CODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
100ERGA OMNESTariefregeling erga omnes. Invullen als geen van de andere situaties van toepassing zijn.
110TARIEFSCHORSING ERGA OMNES
115TARIEFSCHORSING ERGA OMNES MET BIJZONDERE BESTEMMING
119TIJD SCHORSING VOOR PROD MET LUCHTWAARDIGHEIDSCERTIFICAATTariefregeling erga omnes. - Tijdelijke schorsing voor producten die met een luchtwaardigheidscertificaat worden ingevoerd
120ALG. GELDEND TARIEFCONTINGENT ZONDER BIJZ. VOORWAARDENTariefregeling erga omnes Tariefcontingent
123ALG. GELDEND TARIEFCONTINGENT GEKOPPELD AAN VERGUN.BIJZ.BESTTariefregeling erga omnes Tariefcontingent met bijzondere bestemming
125ALG.GELD.TARIEFCONTINGENT GEKOPPELD AAN VOORGESCHR.CERTIFICATariefregeling erga omnes Tariefcontingent met certificaat betreffende de bi jzondere aard van het product
128ALG.GELD.TARIEFCONTINGENT NA PASSIEVE VEREDELINGTariefregeling erga omnes Tariefcontingent na passieve veredeling
140VERLAGING DOUANERECHT IHK VAN VOORGESCHREVEN BIJZONDERE BESTTariefregeling erga omnes Bijzondere bestemming krachtens het gemeenschappel ijk douanetarief
150GEBRUIK GN-CODES WAARVOOR BIJ INV EEN VOORGESCHR CERT. OVERLTariefregeling erga omnes Certificaat betreffende de bijzondere aard van he t product
200TOEPASSING APS ZONDER VOORWAARDEN OF BEPALINGENStelsel van algemene preferenties (APS)
210SCHORSING DOUANERECHT BINNEN HET APS-SYSTEEMStelsel van algemene preferenties (APS) Schorsing van rechten
215SCHORSING DOU.RECHT BINNEN HETAPS-SYSTEEM+VERGUN.BIJZ.BESTStelsel van algemene preferenties (APS) Schorsing van rechten met bijzondere bestemming
220TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEMStelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent
223TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM+VERGUN.BIJZ.BESTStelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent met bijzondere bestemming
225TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM+VOORGESCHR.CERTStelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
228TARIEFCONTINGENT BINNEN HET APS-SYSTEEM NA PASSIEVE VEREDELIStelsel van algemene preferenties (APS) Tariefcontingent na passieve veredeling
240VERLAGING DOUANERECHT BINNEN APS IHK VOORGESCHR BIJZ.BESTEM.Stelsel van algemene preferenties (APS) Bijzondere bestemming krachtens het gemeenschappelijk douanetarief
300TARIEFPREFERENTIELE OVEREENKOMSTEN Z. VOORWAARDEN OF BEPERKITariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx
310SCHORSING DOU.RECHT BIN. TARIEFPREFERENTIELE OVEREENKOMSTETariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx Schorsing van rechten
320TARIEFCONTINGENT BINNEN TARIEFPREFERENTIELE OVEREENKOMSTENTariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx Tariefcontingent
323TARIEFCONTINGENT BIN. TAR.PREF.OVEREENKOMSTEN+BIJZ.BESTEMMINTariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx Tariefcontingent met bijzondere bestemming
325TARIEFCONTINGENT BIN. TAR.PREF.OVEREENKOMSTEN+CERTIFICAATTariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx Tariefcontingent met certificaat betreffende de bijzondere aard van het product
328TARIEFCONTINGENT BIN. TAR.PREF.OVEREENKOMSTEN NA PAS.VEREDETariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx Tariefcontingent na passieve veredeling
340VERLAGING DOUANERECHT BINNEN TAR.PREF.OVEREENK+BIJZ.BEST.Tariefpreferenties andere dan die bedoeld onder code 2xx Bijzondere bestemming krachtens het gemeenschappelijk douanetarief
400NI/DR DUNiet-invordering van douanerechten krachtens door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten tot oprichting van een douane-unie
420TARIEFCONTINGENT DOUANE-UNIETariefcontingent in het kader van een door de Gemeenschap gesloten overeenkomst tot oprichting van een douane-unie.