A99 - FOUTCD.AANGIFTE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
A251HOEVEELHEID VAN NVWA AANGIFTE VOLLEDIG GEBRUIKT
A252DE OPGEGEVEN P2/V2-CODE IS NIET BEKEND
A253DE BETREFFENDE NVWA AANGIFTE IS GEANNULEERD
A254DE OPGEGEVEN GOEDERENCODE KOMT NIET VOOR IN DE NVWA AANGIFTE
A255HET LAND VAN OORSPR. ONJUIST I.R.T. OPGEGEVEN GN CODE
A256AANGEGEVEN NETTO MASSA IS GROTER DAN GEKEURDE NETTO MASSA
A257OPGEGEVEN CERTFICAAT KOMT NIET VOOR IN NVWA AANGIFTE
A258OPGEGEVEN CERTIFICAAT KOMT NIET VOOR BIJ P2/V2 CODE IN NVWA
DMS003AAEORI-NUMMER ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS005AAGEGEVEN VERPLICHT IN ADDITIONEEL BERICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS005ABGEGEVEN NIET TOEGESTAAN ADDITIONEEL BERICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS092AALENGTE GEGEVEN EN/OF FORMAAT ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS10001VERPLICHTINGREGEL FOUT
DMS10002MOET ZELFDE WAARDE HEBBEN VOOR ALLE ARTIKELEN
DMS10003IDENTIFICATIE VAN DE VERGUNNING NIET CONFORM UCC FORMAAT
DMS10004AUTORISATIE TYPE BIJ OPGEGEVEN COMBINATIE VAN VELDEN ONJUIST
DMS10005VERGUNNING ONBEKEND EN/OF VERGUNNINGHOUDER ONJUIST
DMS10007B3-AANGIFTEN NOG NIET TOEPASBAAR PRD
DMS10010ONGELDIG FORMAAT
DMS10011FORMAAT NATIONALE ONDERVERDELING ONJUIST
DMS10012FORMAAT VERBIJZONDERING VAN DE REGELING ONJUIST
DMS10020ONGELDIGE WAARDE ELEMENT
DMS10021WAARDE MOET GROTER ZIJN DAN 0
DMS10022LAND(EN) INCORRECT IN ROUTE LAND UITVOER NAAR LAND BESTEMMIN
DMS10044BESCHEID NIET TOEGESTAAN
DMS10045OPGEGEVEN DOUANEWAARDE MAG NIET NEGATIEF ZIJN
DMS10046MAXIMAAL AANTAL IN DE AANGIFTE OVERSCHREDEN
DMS10047AANGIFTE GEGEVEN VERPLICHT
DMS10048AANGIFTE GEGEVEN NIET TOEGESTAAN
DMS10049ALFANUMERIEKE WAARDE HEEFT ONGELDIG FORMAAT
DMS10050NUMERIEKE WAARDE HEEFT ONGELDIG FORMAAT
DMS10051TEKST HEEFT ONGELDIG FORMAAT
DMS100AACOMBINATIE VAN BESCHEIDEN IN HETZELFDE ARTIKEL VERPLICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS100ABCOMBINATIE VAN BESCHEIDEN IN HETZELFDE ARTIKEL VERBODENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS101AAVERGUNNINGGEGEVENS EN/OF VERGUNNINGHOUDER ONBEKENDDe datum (verplicht formaat: yyyymmdd) van het opgegeven attest van oorsprong en/of de identificatie van de vergunning zijn onbekendAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS105AAIDENTIFICATIE VAN DE VERGUNNING NIET CONFORM UCC FORMAATAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS106AAAUTORISATIE TYPE BIJ OPGEGEVEN COMBINATIE VAN VELDEN ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS107AAVERPLICHT VELD BIJ VERGUNNING ONTBREEKT OF IS ONJUIST GEVULDAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS11001DE COMB TUSSEN LAND VAN OORSPRONG EN DE TYPE IS ONGELDIG
DMS11003AANTAL ARTIKELEN IS ONJUIST
DMS11004DE COMBINATIE VAN DE REGELINGEN IS ONGELDIG
DMS11005REGELING MOET VOOR ELK ART IN DEZELFDE CATEGORIE GELIJK ZIJN
DMS11006DE NETTO MASSA IS GROTER DAN DE BRUTO MASSA
DMS11007INDIENER VERZOEK IS ONGELIJK AAN INDIENER AANGIFTE
DMS11011HET ADRES IS ONGELIJK AAN DE OPGEGEVEN GERELATEERDE AANGIFTE
DMS11012DIT GEGEVEN MAG NIET GECORRIGEERD WORDEN
DMS11013STATUS UITGAAN STAAT VERWERKEN BERICHT NIET MEER TOE
DMS110AAVERGUNNING ONBEKEND EN/OF VERGUNNINGHOUDER ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS110ABVERGUNNING BEKEND MAAR OPGEGEVEN VERGUNNINGHOUDER ONJUIST
DMS111AAWAARDE GERELATEERD VELD ONJUIST BIJ OPGEGEVEN VERGUNNINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS112AABIJ OPGEGEVEN WAARDE MOET ANDER GEGEVEN UNIEK ZIJNAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS113AAMAXIMALE WAARDE OVERSCHREDEN BIJ AANVULLENDE REGELINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS114AACLASSIFICATIE TYPE GOEDEREN ONJUIST BIJ OPGEGEVEN VELDWAARDEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS115AAMAXIMALE WAARDE BIJ GOEDEREN CLASSIFICATIE OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS116AAOPGAVE VAN DE WAARDE IS IN ALLE ARTIKELEN VERPLICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS117AABTW-NUMMER IS NIET GELDIG VOOR BTW-VERLEGGING
DMS118AAMAXIMUM AANTAL BESCHEIDEN PER ARTIKEL OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12001COMB.IDENTIFICATIE BESCH. EN BESCHEIDSOORT IS NIET UNIEK
DMS12002HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJN
DMS12003HERGEBRUIK VAN SUBMITTER REFERENTIE NUMMER NIET TOEGESTAAN
DMS12004HERGEBRUIK VAN SUBMITTER REFERENTIE NUMMER NIET TOEGESTAAN
DMS12005IDENTIFICATIENUMMER IS ONBEKEND
DMS12006AUTORISATIEFOUT BIJ DIRECTE VERTEGENWOORDIGING
DMS12007DE AANGEVER/VERTEGENWOORDIGER IS ONJUIST
DMS12008AUTORISATIEFOUT BIJ INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
DMS12009HET IDENTIFICATIENUMMER VAN HET ENTREPOT IS ONBEKEND
DMS12010ONTBREKEND DOCUMENT NIET AANVAARDINGSVERHINDERING
DMS12011AGENT ZONDER VERGUNNING TOEGELATEN DOUANE VERTEGENWOORDIGER
DMS12012DE VERGUNNING VOOR EEN ACHTERAF AANGIFTE IS ONGELDIG
DMS12013BTW-NUMMER IS NIET GELDIG VOOR BTW-VERLEGGING
DMS12014DE VOLGORDE TUSSEN DE AANGIFTE EN HET VERZOEK IS ONGELDIG
DMS12015DE GERELATEERDE AANGIFTE IS ONGELDIG
DMS12016AANVAARDINGSDATUM VAN DE AANGIFTE IS ONGELDIG
DMS12018DE DATUM VAN DE HANDTEKENING IS ONGELDIG
DMS12019DE AANGIFTE REFEREERT NAAR EEN NIET LEEG DATA ELEMENT
DMS12021HET ENTREPOT TYPE IS ONGELDIG
DMS12022HET VOLGNUMMER IS ONGELDIG
DMS12023DE COMB. TUSSEN DE GEVRAAGDE REGELING EN TYPE IS ONJUIST
DMS12024HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJN
DMS12025HET DATA ELEMENT IS VAKER DAN 1X GEBR AL REF BIJ ALLE WIJZ
DMS12026MEERDERE MALEN NAAR HETZELFDE VAK VERWEZEN IN HET VERZOEK
DMS12027HET VOLGNUMMER IS NIET UNIEK IN DE AANGIFTE
DMS12028DE STATUS IS ONGELDIG
DMS12029AUTORISATIE VAN ENTREPOT IS ONGELDIG
DMS12030DECLARANT BESCHIKT NIET OVER DE VERGUNNING VOOR HET ENTREPOT
DMS12031DE GERELATEERDE AANGIFTE IS REEDS VRIJGEGEVEN
DMS12032VERZOEK TOT CORRECTIE IS NIET TOEGESTAAN
DMS12033ONJUIST DATA ELEMENT GEBRUIKT
DMS12034DE WIJZE VAN INDIENING VERZOEK IS NIET GELIJK AAN AAGIFTE
DMS12035GEEN GELDIGE VERGUNNING VOOR DOUANEREGELING
DMS12036VERZOEK IS AL GEDAAN VOOR DEZE AANGIFTE
DMS12037MERKEN EN NUMMERS, EN/OF HOEVEELHEID IS ONJUIST
DMS12038CRI- OF CRE-BERICHT NIET TOEGESTAAN VOOR DE AANGIFTEEen CRI- of CRE-bericht mag alleen ingezonden door de indiener/aangever nadat deze een CFI-bericht ontvangen heeft.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12040VOORAFGAAND DOCUMENT ONJUIST
DMS12041PREFERENTIE NIET TOEGESTAAN
DMS12042PREFERENTIES BINNEN HET ARTIKEL MOETEN GELIJK ZIJN
DMS12043EXTERNEN AKKOORD
DMS12044VALIDATIE FOUTEN EXTERNEN
DMS12045EXTERNEN ONDER VOORWAARDE AKKOORD
DMS12046TERMIJN VOOR INDIENEN AANVULLEND BERICHT IS VERSTREKEN
DMS12047COMBINATIE VAN HEFFING EN GRONDSLAG NIET TOEGESTAAN
DMS12048ELEM N TOEGEST ALS KANT V AANG GELIJK IS AAN KANT V BINNENK
DMS12049DE OPGEGEVEN COMBINATIE REX-BESCHEIDEN IS ONJUIST
DMS12050GEVRAAGDE PROCEDURE NIET BEKEND
DMS12051COMBINATIE VAN DV1 GEGEVENS NIET TOEGESTAAN
DMS12052AANGIFTE TYPE ONJUIST
DMS12053AANTAL OPGEGEVEN ELEMENTEN VAN DEZELFDE SOORT ONJUIST
DMS12054KLANTEN MOETEN GELIJK AAN ELKAAR ZIJN
DMS12055KLANTEN MOGEN NIET AAN ELKAAR GELIJK ZIJN
DMS12056COMBINATIE VAN VAKKEN IS NIET TOEGESTAAN
DMS12057BETAALWIJZE NIET GELIJK VOOR ALLE ARTIKELEN
DMS12058AANTAL VAN TENMINSTE 1 SRT COLLI MOET GROTER ZIJN DAN 0
DMS12059DE VERGUNNING VOOR DE REX-AANGFITE IS ONGELDIG
DMS12060Buitenl, VergunningBuitenlandse Vergunning
DMS12061VOORAFGAAND DOCUMENT VERPLICHT BIJ VOORAFGAANDE REGELING
DMS12062VOORAFGAAND DOCUMENT NIET TOEGESTAAN
DMS12063AANGIFTETYPE ONJUIST
DMS12064BETALINGSWIJZE ONGELDIG
DMS12065BETALINGSWIJZE VERPLICHT VOOR ALLE ARTIKELEN
DMS12066BIJZONDER VERMELDING VERPLICHT
DMS12067BIJZONDERE VERMELDING ONGELDIG
DMS12068CODE LAND VAN BESTEMMING ONGELDIG
DMS12069CODE LAND VAN VERZENDING ONGELDIG
DMS12070CONTINGENTNUMMER VERPLICHT
DMS12071DOUANEWAARDE NIET TOEGESTAAN
DMS12072DOUANEWAARDE VERPLICHT
DMS12073ENTREPOT VERPLICHT
DMS12074EORI-NUMMER AANGEVER VERPLICHT
DMS12075EXPORTER ALLEEN TOEGESTAAN BIJ INDIRECT VERTEGENWOORDIGING
DMS12076FACTUURDATUM VERPLICHT
DMS12077FACTUURGEGEVENS VERPLICHT
DMS12078FACTUURNUMMER VERPLICHT
DMS12079FYTOSANITAIR BESCHEID ONTBREEKT
DMS12080GEVRAAGDE REGELING ONJUIST
DMS12081GOEDERENCODE ONGELDIG
DMS12082HET ARTIKELNUMMER MOET UNIEK ZIJN
DMS12083IDENTIFICATIE BESCHEID NIET TOEGESTAAN
DMS12084IDENTIFICATIE BESCHEID VERPLICHT
DMS12085IDENTIFICATIE ENTREPOT ONJUIST
DMS12086IDENTIFICATIE VERVOERMIDDEL NIET TOEGESTAAN
DMS12087IDENTIFICATIE VERVOERMIDDEL VERPLICHT
DMS12088IMPORTER ALLEEN TOEGESTAAN BIJ INDIRECT VERTEGENWOORDIGING
DMS12089IMPORTER VERPLICHT BIJ INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING
DMS12090KOPER VERPLICHT
DMS12091LAND VAN OORSPRONG VERPLICHT
DMS12092NATIONALE GOEDERENCODE ONJUIST
DMS12093NATIONALITEIT VERVOERMIDDEL NIET TOEGESTAAN
DMS12094NATIONALITEIT VERVOERMIDDEL VERPLICHT
DMS12095PREFERENTIE ONJUIST
DMS12096PREFERENTIE VERPLICHT
DMS12097REGELNUMMER VOORAFGAAND DOCUMENT VERPLICHT
DMS12098TYPE VERPAKKING ONGELDIG
DMS12099TYPE VOORAFGAAND DOCUMENT ONGELDIG
DMS120AAGOEDERENCODE ONGELDIG BIJ GOEDERENCLASSIFICATIEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12100VERKOPER VERPLICHT
DMS12101VERPAKKINGSHOEVEELHEID NIET TOEGESTAAN
DMS12102VERPAKKINGSHOEVEELHEID VERPLICHT
DMS12104VERVOERSWIJZE VERPLICHT
DMS12105VRIJSTELLING NIET TOEGESTAAN
DMS12106WAARDEBEPALING NIET TOEGESTAAN
DMS12107WAARDEBEPALING ONJUIST
DMS12108AANTAL OPGEGEVEN MIDDELCODES ONJUIST
DMS12109AANTAL OPGEGEVEN DOCUMENTEN ONJUIST
DMS12110AANTAL OPGEGEVEN BIJZONDERE VERMELDINGEN ONJUIST
DMS12111SIGNAAL BIJZONDERE RECHTSTOESTAND KLANT ONTVANGEN
DMS121AAACCIJNSGOED IN e-AD KOMT NIET VOOR IN UITVOER AANGIFTECombinatie van Referentienummer en identificator artikelnummer in het e-AD moet voorkomen in voorafgaand document met code C651 van de uitvoeraangifte.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS123AAGN-CODE IN UITVOER AANGIFTE NIET GN-CODE CONFORM e-ADGoederencode accijnsgoed in de uitvoer aangifte moet overeenkomen met de goederencode in het e-AD.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS124AANETTOMASSA IN UITVOER AANGIFTE NIET CONFORM e-ADNettomassa accijnsgoed in de uitvoer aangifte moet overeenkomen met de Nettomassa in het e-AD.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS12653ONTWIKKELING BR-EN EN TAB IN PROGRESS
DMS13001VOORAFGAAND DOCUMENT NIET BEKEND TERMIJN VERLOPEN
DMS13002VOORAFGAAND DOCUMENT NIET BEKEND
DMS150AAAANTAL ARTIKELEN EN VOLGORDE MOET IDENTIEK ZIJN AAN AANGIFTEHet is niet toegestaan om goederen toe te voegen en/of te verwijderen met dit aanvullend berichtAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS157AADE NETTO MASSA IS GROTER DAN DE BRUTO MASSAAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS158AAC651 MOET UNIEK ZIJN IN DE AANGIFTECombinatie van Referentienummer en identificator artikelnummer in voorafgaand document met code C651 van de uitvoer aangifte moet uniek zijn.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS159AASOORT EN REFERENTIENUMMER MOET UNIEK ZIJN IN DE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS160AADATUM LIGT TE VER IN DE TOEKOMST OF IN HET VERLEDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS168AADE VOLGORDE VAN INGESTUURDE BERICHTEN IS ONJUISTHet ingestuurde bericht kan pas verwerkt worden als een ander bericht ingestuurd en verwerkt isAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS19999EXTRA FOUTEN ONTDEKT
DMS215AAVERWIJZING NAAR ORIGINELE AANGIFTE ONTBREEKT OF IS ONJUISTOpgeven van het NMRN van de originele aangifte als voorafgaand document is verplicht en het aangiftenummer in het additionele bericht moet verwijzen naar het NMRN van de originele aangifte ? ?Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS216AAAANVULLEND BERICHT KAN NIET IN BEHANDELING GENOMEN WORDENDe verwerkingsstatus van de (originele) aangifte staat het verwerken van het aanvullend bericht niet toeAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS217AAGEGEVEN ADDITIONEEL BERICHT ONGELIJK GEGEVEN AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS218AADATUM AANVULLEND BERICHT ONGELIJK DATUM STATUS AANGIFTEDe opgegeven datum in het aanvullend bericht wijkt af van de in het systeem geregistreerde datumAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS220AAGEGEVEN AANVULLEND BERICHT ONGELIJK GEGEVEN AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS221AAGEGEVEN AANVULLEND BERICHT ONGELIJK GEGEVEN AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS222AAGEGEVEN IN AANVULLEND BERICHT NIET OPGEGEVEN IN AANGIFTEIn de aangifte is dit gegeven niet opgegeven. In het aanvullend bericht mag daarom dit gegeven ook niet opgenomen zijnAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS222ABGEGEVEN NIET IN AANVULLEND BERICHT WEL OPGEGEVEN IN AANGIFTEIn de aangifte is dit gegeven opgegeven. In het aanvullend bericht moet daarom dit gegeven opgenomen zijn. De waarde van het gegeven kan verschillen t.o.v. de aangifte.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS244AAWAARDE AL GEBRUIKT VOOR BIJBEHOREND GEGEVENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS244ABWAARDE AL GEBRUIKT VOOR BIJBEHOREND GEGEVEN MET ZELFDE TYPEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS245AAWAARDE AL GEBRUIKT VOOR BIJBEHOREND GEGEVENVolgnummers moeten uniek zijn, bij 1 beginnen en voor iedere herhaling (iteratie) met 1 opgehoogd wordenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS245ABWAARDE AL GEBRUIKT VOOR BIJBEHOREND GEGEVEN MET ZELFDE TYPEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS255AADIT GEGEVEN IS VERPLICHT BIJ DEZE DOUANEBESTEMMINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS255ABDIT GEGEVEN IS NIET TOEGESTAAN BIJ DEZE DOUANEBESTEMMINGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS289AAALLEEN EORI TOEGESTAAN. TCUIN VERBODEN VOOR AANGIFTE PARTIJTCUIN = Third country unique identification numberAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS290AADE COMBINATIE VAN DE REGELINGEN IS ONGELDIGDe combinatie van de gevraagde en voorafgaande met eventuele aanvullende reglingen is niet toegestaanAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS291AAGEGEVENS ONJUIST BIJ OPGEGEVEN COMBINATIE VAN REGELINGENDe opgegeven combinatie van regelingen stellen extra eisen aan het opgeven van de gegevens "Rechten en belastingen". Hieraan is niet voldaan.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS294AACRI- OF CRE-BERICHT NIET TOEGESTAAN VOOR DE AANGIFTEEen CRI- of CRE-bericht mag alleen ingezonden door de indiener/aangever nadat deze een CFI-bericht ontvangen heeft.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS303AAEORI-NUMMER ONGELDIGAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS326AADIT GEGEVEN IS VERPLICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS326ABDIT GEGEVEN IS NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS328AAHERGEBRUIK VAN REFERENTIE NUMMER AANGIFTE NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS340AABEIDE GEGEVENS OPGEVEN IS VERPLICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS340ABBEIDE GEGEVENS OPGEVEN IS NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS343AAWAARDE GEGEVEN TOV CODELIJST VERPLICHT ANDER GEGEVENOpgegeven waarde komt wel of niet voor in de codelijst waardoor ander gegeven verplicht isAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS343ABWAARDE GEGEVEN TOV CODELIJST VERBIEDT ANDER GEGEVENOpgegeven waarde komt wel of niet voor in de codelijst waardoor ander gegeven verboden isAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS363AAVOLDOET NIET AAN MINIMALE WAARDEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS372AAWAARDE GEGEVEN VEREIST WAARDE ANDER GEGEVEN IN CODELISTOpgegeven waarde is van invloed op de waarde van een ander gegeven. Dit laatste gegeven moet voorkomen in de bijbehorende codelijst.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS372ABWAARDE GEGEVEN VEREIST WAARDE ANDER GEGEVEN NIET IN CODELISTOpgegeven waarde is van invloed op de waarde van een ander gegeven. Dit laatste gegeven mag niet voorkomen in de bijbehorende codelijst.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS374AAGEVR. REGELING ALLE ART. MOET TOT DEZELFDE PROCEDURE LEIDENOp basis van de gevraagde regeling wordt een procedure categorie (status kolommen UM-MIG) bepaald. Voor alle artikelen moet de gevraagde regeling binnen dezelfde procedure categorie vallen.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS377AAHERGEBRUIK REFERENTIE NUMMER AANVUL. BERICHT NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS449AALEGALE STATUS AANGIFTEPARTIJ NIET TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS451AAAANVULLEND BERICHT KAN NIET MEER VERWERKT WORDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS452AAVERZOEK TOT CORRECTIE IS NIET MEER TOEGESTAANAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS453AAGEGEVEN KAN NIET GECORRIGEERD WORDEN: CONTROLE GAANDEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS455AAWAARDE KOMT NIET VOOR IN DE BIJBEHORENDE CODETABELAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS456AAONGELDIGE WAARDE GEBRUIKTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS459AAOPGAVE C.Q. WAARDE GEGEVEN VERPLICHT ANDER GEGEVENDe waarde of het ontbreken van het gegeven verplicht het opgeven van het andere gegevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS459ABOPGAVE C.Q. WAARDE GEGEVEN VERBIEDT ANDER GEGEVENDe waarde of het ontbreken van het gegeven verbiedt het opgeven van het andere gegevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS474AAMAXIMAAL AANTAL IN DE AANGIFTE OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS474ABMAXIMAAL AANTAL IN HET ARTIKEL OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS488AAWAARDE AL GEBRUIKT VOOR BIJBEHOREND GEGEVENVolgnummers moeten uniek zijn, bij 1 beginnen en voor iedere herhaling (iteratie) met 1 opgehoogd worden.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS495AADE NETTO MASSA IS GROTER DAN DE BRUTO MASSAAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS507AATERMIJN VOOR INDIENEN AANVULLEND BERICHT IS VERSTREKENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS528AAWAARDE KOMT NIET VOOR IN DE BIJBEHORENDE CODETABELAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS532AAVOLDOET NIET AAN MINIMALE WAARDE (GEHELE GETALLEN)Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS534AAVOLDOET NIET AAN MINIMALE WAARDE (DECIMALE GETALLEN)Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS537AAMAXIMALE WAARDE OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS548AAMEER DAN 10 VALIDATIEFOUTEN GECONSTATEERD BIJ DE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS551AAAANVULLEND BERICHT IS AL INGEDIEND VOOR DEZE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS562AAWAARDE TWEE GEGEVENS VERPLICHT OPGAVE ANDER GEGEVENDe waarde van twee afzonderlijke gegevens in de aangifte verplichten het opgeven van het in het foutbericht vermelde gegeven.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS562ABWAARDE TWEE GEGEVENS VERBIEDEN OPGAVE ANDER GEGEVENDe waarde van twee afzonderlijke gegevens in de aangifte verbieden het opgeven van het in het foutbericht vermelde gegeven.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS594AALENGTE GEGEVEN EN/OF AANTAL DECIMALEN ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS652AAVALIDATIE FOUTEN GEVONDEN DOOR EXTERNE PARTIJAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS653AAGEVRAAGDE REGELING VALT BUITEN DE PROCEDURE CATEGORIENOp basis van de gevraagde regeling kan geen procedure categorie (status kolommen UM-MIG) bepaald worden.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS655AAOPGEGEVEN AANGIFTE TYPE ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS656AAGEGEVEN IS VERPLICHT OBV TWEE ANDERE GEGEVENS EN CODELIJSTENVoor twee gegevens worden de bijbehorende codelijsten geraadpleegd. Het wel of niet voorkomen van de opgegeven waarden in de codelijsten verplicht het opgegeven van het gegeven vermeld in het afwijzingsbericht omdat dit gegeven ontbreekt.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS656ABGEGEVEN IS VERBODEN OBV TWEE ANDERE GEGEVENS EN CODELIJSTENVoor twee gegevens worden de bijbehorende codelijsten geraadpleegd. Het wel of niet voorkomen van de opgegeven waarden in de codelijsten verbiedt het opgegeven van het gegeven vermeld in het afwijzingsbericht omdat dit gegeven opgegeven is.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS659AAPARTIJ GEGEVENS ADDITIONEEL BERICHT ONGELIJK AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS660AAMAXIMAAL AANTAL IN ADDITIONEEL BERICHT OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS661AAOPGEVEN VAN PRECIES EEN WAARDE IS VERPLICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS661ABOPGEVEN VAN TENMINSTE EEN WAARDE IS VERPLICHTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS661ACOPGEVEN VAN EEN WAARDE IS VERBODENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS662AALENGTE GEGEVEN EN/OF FORMAAT ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS663AADATUM UITGAAN ONJUIST TOV ONTVANGSTDATUM ALTERNATIEF BWIJSAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS664AAEORI-NUMMER PARTIJ ONJUIST TOV EORI-NUMMER ANDERE PARTIJAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS665AAWAARDE GEGEVEN TOV CODELIJST VERPLICHT ANDER GEGEVENOpgegeven waarde komt wel of niet voor in de codelijst waardoor ander gegeven verplicht isAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS665ABWAARDE GEGEVEN TOV CODELIJST VERBIEDT ANDER GEGEVENOpgegeven waarde komt wel of niet voor in de codelijst waardoor ander gegeven verboden isAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS666AADIT GEGEVEN MAG NIET GECORRIGEERD WORDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS667AAGEGEVEN MAG NIET AANGEVULD C.Q. OVERSCHREVEN WORDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS668AAONTBREKEN VAN OF OPGEGEVEN WAARDE VERPLICHT ANDER GEGEVENAls het eerste gegeven ontbreekt of opgegeven is met een eventuele waarde dan is het verplicht het anderer gegeven op te gevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS668ABONTBREKEN VAN OF OPGEGEVEN WAARDE VERBIEDT ANDER GEGEVENAls het eerste gegeven ontbreekt of opgegeven is met een eventuele waarde dan is het verboden het anderer gegeven op te gevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS669AAIE583-BERICHT: OPGEGEVEN CODE AANVULLENDE INFORMATIE ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS672AABIJ WAARDERINGSMETHODE 1 FACTUUR(N325,N380 OF N935)VERPLICHTAls voor een artikel waarderingsmethode 1 (TRANSACTIEWAARDE VAN DE INGEVOERDE GOEDEREN ART 70 DWU) is opgegeven, is het opgeven van de factuur (bescheid: N325, N380 of N935) verplichtAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS673AATYPE ADDITIONEEL BERICHT IS ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS674AAWAARDE GEGEVENS VERPLICHTEN OPGAVE DERDE GEGEVENTwee opgegeven waarden worden met elkaar vergeleken. De uitkomst van de vergelijking verplicht het gegeven in het afwijzingsbericht omdat dit gegeven ontbreekt.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS674ABWAARDE GEGEVENS VERBIEDEN OPGAVE DERDE GEGEVENTwee opgegeven waarden worden met elkaar vergeleken. De uitkomst van de vergelijking verbiedt het gegeven in het afwijzingsbericht omdat dit gegeven opgegeven is.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS675AAWAARDE GEGEVEN BEPAALD AANTAL EN/OF WAARDE ANDERE GEGEVENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS677AAOPGEGEVEN WAARDE VERPLICHT OPGAVE ANDER GEGEVENEr is een waarde opgegeven dat het opgeven van het gegeven in het afwijzingsbericht verplicht omdat dit gegeven ontbreekt. Dit geven gegeven kan op verschillende niveau`s in de aangifte opgegeven wordenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS735AAGEGEVEN MOET IDENTIEK ZIJN IN DE AANGIFTEDeze foutmelding kan (ook) optreden omdat er in een ander veld een bepaalde waarde is opgegevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS735ABGEGEVEN MOET IDENTIEK ZIJN IN ALLE ARTIKELENDeze foutmelding kan (ook) optreden omdat er in een ander veld een bepaalde waarde is opgegevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS735ACGEGEVEN MOET IDENTIEK ZIJN IN DE ZENDINGDeze foutmelding kan (ook) optreden omdat er in een ander veld een bepaalde waarde is opgegevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS756AAAANTAL, TYPE EN/OF FORMAAT GOEDERENCLASSIFICATIE ONJUISTAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS789AANUMERIEKE WAARDE IN TEKST VERPLICHT BIJ GEBRUIK VAN CODEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS789ABALFANUMERIEKE WAARDE IN TEKST VERPLICHT BIJ GEBRUIK VAN CODEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS789ACALFABETISCHE WAARDE IN TEKST VERPLICHT BIJ GEBRUIK VAN CODEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS789ADHOODFLETTERS IN TEKST VERPLICHT BIJ GEBRUIK VAN CODEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS789AEHOODFLETTERS IN TEKST VERBODEN BIJ GEBRUIK VAN CODEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS789AFARC-NUMMER VOLDOET NIET AAN HET JUISTE FORMAATHet ARC-nummer (verwijzend naar de e-AD) moet voldoen aan de volgende structuur: positie 1-2: jaar + positie 3-4: 2 letterige land code + 16 alfanumerieke waarden + 1 controle getal.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS823AAMAXIMAAL AANTAL VAN DIT TYPE OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS823ABMAXIMAAL AANTAL VAN DEZE CODE OVERSCHREDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS824AANVWA-SUPPORTINGDOCUMENT(S) ONTBREKEN IN DE AANGIFTEDe door de NVWA benodigde bescheiden zijn niet op zending of op artikel niveau opgegevenAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS826AABESCHEID NIET TOEGESTAAN (TARIEF:TMSV0044)Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS832AAONGELDIG FORMAAT (SUBSTRING) IN GEGEVEN GECONSTATEERDAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS861AABTW-NUMMER I.C.M. ROL CODE ONGELDIG VOOR BTW-VERLEGGING
DMS866AASTATUS UITGAAN STAAT VERWERKEN BERICHT NIET MEER TOEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS867AABERICHT KAN NOG NIET VERWERKT WORDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS869AAPARTIJEN MOETEN GELIJK ZIJN IN DEZE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS869ABPARTIJEN MOGEN NIET GELIJK ZIJN IN DEZE AANGIFTEAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS871AAOPGEGEVEN DOUANEWAARDE MAG NIET NEGATIEF ZIJNAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS875AAEEN ARTIKEL MOET AANTAL > 0 HEBBEN BIJ VERPAKTE ARTIKELENAls meerdere artikelen verpakt zijn in een verpakking met dezelfde kenmerken (onder meer inhoudende verpakkingen) moet een van de artikelen met een aantal groter dan 0 (nul) opgegeven worden. Deze artikelen mogen niet voorkomen in CL182 (KindOfPackagesUnpacked)Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS893AATERMIJN VERIFICATIE ONBEKEND VOORAFGAAND DOCUMENT VERLOPENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS894AABESCHEID ONTBREEKT BIJ GEVRAAGDE REGELING (TARIEF:TMSV0045)Aanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS924AABERICHT KAN NOG NIET VERWERKT WORDENAanvaardingsverhinderende foutmelding
DMS925AAGEGEVEN(S) MOGEN NIET GELIJK ZIJN VOOR ALLE ARTIKELENAls dezelfde gegevens opgegeven zijn voor alle artikelen, dan moeten deze gegevens op zending niveau opgeven worden.Aanvaardingsverhinderende foutmelding
EMCS0001AFWIJZINGSBERICHT (DAG) IE832 ONTVANGEN
EMSV0001TIJDELIJK OM TE TEST
EMSV000FCOLLI OF GEWICHT NIET IN OVEREENSTEMMING MET ATO
EMSV000MVOORAFGAAND DOCUMENT KOMT MEER DAN 1 KEER VOOR IN ATO
EMSV000NVOORAFGAAND DOCUMENT NIET BEKEND IN ATO
EXMS0001WAARDE LIGT BUITEN BEREIK OF KOMT NIET VOOR IN BETR. LIJST
EXMS0002VERPLICHT ELEMENT ONTBREEKT IN DE OPGEGEVEN GEGEVENS
EXMS0003ONGELDIGE WAARDE GEBRUIKT
EXMS0004ONGELDIG ELEMENT GEBRUIKT
EXMS0005ONGELDIG FORMAAT GEBRUIKT
EXMS0006BERICHT IS AL ONTVANGEN
EXMS0007TE VEEL HERHALINGEN OF TE VEEL GEGEVENS OPGEGEVEN
EXMS0008MRN ONBEKEND
EXMS0009MRN IS AL EEN KEER GEBRUIKT EN MOET UNIEK ZIJN
EXMS0010BERICHT IS NIET IN DE JUISTE VOLGORDE VERSTUURD
EXMS0011MRN ONGELDIG
EXMS0012UITWIJK AFGEWEZEN, UITVOER GESTOPT
EXMS0013UITWIJK AFGEWZEN, GOEDEREN WAREN/ZIJN AL UITGEVOERD
EXMS0014UITWIJK AFGEWEZEN, MRN IS ONBEKEND
EXMS0015UITWIJK AFGEWEZEN, OVERIGE REDENEN
QMS00017GEEN TOEWIJZING VERZOEK IVM AFRONDING
QMS00018GEEN TOEWIJZING QUOTA IVM AFRONDING
RVV10001VERGUNNINGNUMMER MOET GEVULD ZIJN
RVV10002AANGIFTEGEGEVENS MOETEN GEVULD ZIJN
RVV10003REALISATIEGEGEVENS MOETEN GEVULD ZIJN
RVV10004AANGIFTENUMMER MOET GEVULD ZIJN
RVV10005AANVAARDINGSDATUM MOET GEVULD ZIJN
RVV10006MINIMAAL EEN PRODUCT MOET GEVULD ZIJN
RVV10007REALISATIETYPE MOET GEVULD ZIJN
RVV10008GOEDERENCODETYPE ONJUIST
RVV10009GOEDERENCODE MOET GEVULD ZIJN
RVV10010AANGIFTENUMMER ONJUIST ALFANUMERIEK
RVV10011ARTIKELVOLGNUMMER MOET GEVULD ZIJN
RVV10012VERGUNNINGNUMMER ONJUIST ALFANUMERIEK
RVV10013LANDTYPE ONJUIST
RVV10014LANDCODE MOET GEVULD ZIJN
RVV10015LANDCODE ONJUIST
RVV10016GOEDERENCODE ONJUIST ALFANUMERIEK
RVV10017MAATSTAFCODE ONJUIST ALFANUMERIEK
RVV10018VALUTACODE ONJUIST ALFANUMERIEK
RVV10100ONBEKENDE TECHNISCHE FOUT IN DKS
RVV15001VERGUNNINGNUMMER NIET BEKEND
RVV15002VERGUNNING REEDS GEBRUIKT
RVV15003ONGEDAANMAKING NIET TOEGESTAAN WANT VGN NOG NIET GEBRUIKT
RVV15004MAATSTAF AANGIFTE KOMT NIET OVEREEN MET MAATSTAF VERGUNNING
RVV15005HOEVEELHEID EN MAATSTAFCODE BEIDE VULLEN
RVV15006HOEVEELHEIDSSALDO NIET TOEREIKEND
RVV15007VALUTA AANGIFTE KOMT NIET OVEREEN MET VALUTA VERGUNNING
RVV15008WAARDE EN VALUTACODE BEIDE VULLEN
RVV15009WAARDESALDO NIET TOEREIKEND
RVV15010GEEN AFSCHRIJFWAARDE MAAR AFSCHRIJFHOEVEELHEID OPGEGEVEN
RVV15011GEEN AFSCHRIJFHOEVEELHEID MAAR AFSCHRIJFWAARDE OPGEGEVEN
RVV15012REALISATIE MET HOEVEELHEID OF WAARDE OP VGN ZONDER SALDOS
RVV15013CORRECTIE NIET TOEGESTAAN WANT VGN NOG NIET GEBRUIKT
RVV15014CORRECTIE NIET TOEGESTAAN WANT GEEN AFSCHRIJVING
RVV15015ONGEDAANMAKING NIET TOEGESTAAN WANT GEEN AFSCHRIJVING
RVV15016CORRECTIE NIET TOEGESTAAN WANT GEEN AFSCHRIJVING
RVV15017ONGEDAANMAKING NIET TOEGESTAAN WANT GEEN AFSCHRIJVING
RVV15018CORRECTIE NIET TOEGESTAND WANT GEEN HANDMATIGE AFSCHRIJVING
RVV15019ONGEDAANMAKING NIET TOEGESTAAN WANT GEEN HANDM. AFSCHR.
RVV15020OP DATUM VAN VERZENDING IS VERGUNNING NIET GELDIG
TMSV0003GOEDERENCODE ONJUIST
TMSV0004AANVULLENDE GOEDERENCODE ONJUIST
TMSV0005AANVULLENDE TARICCODE ANTIDUMPINGHEFFING ONTBREEKT
TMSV0006MAAR 1 AANVULLENDE TARICCODE MEURSING TOEGESTAAN
TMSV0007TWEE KEER DEZELFDE WAARDE OPGEGEVEN
TMSV0008AANVULLENDE TARICCODE LANDBOUW ONTBREEKT
TMSV0010WAARDE ELEMENT NIET VAN TOEPASSING
TMSV0011WAARDE ELEMENT ONTBREEKT
TMSV0012ELEMENT HEEFT ONGELDIG FORMAAT
TMSV0013ELEMENT BEVAT ONJUISTE WAARDE
TMSV0040NIET BESTAANDE WAARDE OPGEGEVEN
TMSV0044BESCHEID NIET TOEGESTAAN
TMSV0045BESCHEID ONTBREEKT
TMSV0046NIET VOLDAAN AAN VOORWAARDE
TMSV0047VERBOD
TMSV0048VOORLOPIGE MAATREGEL OPGEHEVEN
TMSV0049TARIEFCONTINGENT UITGEPUT
TMSV0050TARIEFCONTINGENT KRITIEK
TMSV0051TARIEFCONTINGENT GEBLOKKEERD
TMSV0052TARIEFCONTINGENT GEBLOKKEERD EN KRITIEK
TMSV0053TARIEFCONTINGENT GESCHORST
TMSV0054CLASSIFICATIE GEWIJZIGD VAN DEFINITIEVE MAATREGEL
TMSV0056CATEGORIE VAN DE GOEDERENCODE ONBEKEND
TMSV0057AANGEVRAAGDE HOEVEELHEID TARIEFCONTINGENT UITZONDERLIJK HOOG
TMSV0058ONGELDIGE COMBINATIE PREFERENTIECODE EN LAND VAN VERZENDING
TMSV0060ONGELDIGE COMBI PREFERENTIECODE EN PREF. LAND VAN OORSPRONG
TMSV0062TARIEFCONTINGENT OP BASIS VAN IMPORTCERTIFICAAT (LANDBOUW)
TMSV0063ONVOLLEDIG PREFERENTIEEL BESCHEID
TMSV0064AANVULLENDE TARICCODE VOOR RESTITUTIE L.H. BESCHIKBAAR
TMSV0065MAATREGELEN NIET VAN TOEPASSING
TMSV0066NIET VOLDAAN AAN VOORWAARDE VAN TARIEFVALIDATIE
TMSV0067CONFLICTERENDE DOCUMENTEN
TMSV0068CONFLICTERENDE DOCUMENTEN VOORKOMEN BEREKENING
TMSV9997ONBEKEND INFORMATIE RESULTAAT
TMSV9998ONBEKENDE WAARSCHUWING
TMSV9999ONBEKENDE FOUT
VVV10001VERGUNNINGNUMMER ONGELDIG OF ONBEKEND
VVV10003VERGUNNING INGETROKKEN
VVV10004AFSCHRIJFHOEVEELHEID NIET OPGEGEVEN
VVV10005HOEVEELHEIDSEENHEID ONJUIST
VVV10006HOEVEELHEID SALDO NIET TOEREIKEND
VVV10007AFSCHRIJFWAARDE NIET OPGEGEVEN
VVV10008WRDSLDO NIET TOEREIK
VVV10009LAND VAN BESTEMMING NIET GELDIG VOOR VERGUNNING
VVV10011GOEDERENCODE NIET JUIST
VVV10012VERGUNNING REEDS GEBRUIKT
VVV10013SG POST NIET TOEGESTAAN
VVV10014LAND VAN BESTEMMING ALLEEN BIJ UITVOER OPGEVEN
VVV10015LAND VAN OORSPRONG NIET JUIST
VVV10016VALUTA AFSCHRIJFWAARDE KOMT NIET OVEREEN MET VERGUNNING
VVV10018GEEN VERGUNNINGEN VOOR DIT VERGUNNINGTYPE
VVV10019BESCHEID OF VERGUNNINGTYPE NIET BEHOREND BIJ VERGUNNING
VVV10020LAND VAN OORSPRONG ALLEEN BIJ INVOER OPGEVEN (TECHNISCH)
VVV10022LAND VAN OORSPRONG NIET TOEGESTAAN
VVV10023LAND VAN BESTEMMING NIET TOEGESTAAN
VVV10024LAND VAN OORSPRONG ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10025LAND VAN BESTEMMING ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10026GOEDERENCODE (GN) NIET GELDIG VOOR VERGUNNING
VVV10027GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR ONTBREEKT IN AANGIFTE (TECHNISCH)
VVV10028GOEDERENCODE TARIC ONJUIST
VVV10029GOEDERENCODE TARIC ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10030SG-POST NIET JUIST
VVV10031SG-POST ONTBREEKT IN AANGIFTE
VVV10041GEEN WAARDEGEGEVENS IN INVOERBERICHT VERWACHT
VVV10042GEEN HOEVEELHEIDGEGEVENS IN INVOERBERICHT VERWACHT
VVV10050SG-POST HANDMATIGE BEHANDELING NOODZAKELIJK
VVV10060GRN ongeldig of onbekend bij vergunningnummer
VVV10061Bedrag zekerheid niet toereikend
VVV10062Opgegeven valuta komt niet overeen met vergunnninggeg.
VVV10063Vergunninghouder komt niet overeen bij vergunningnummer