380 - AANV-REFERENTIE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
1500Fytosanitaire controleDe aangegeven goederen vallen niet onder het toepassingsgebied van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2019/2072 van de Commissie. (fytosanitaire eisen)
1600Kwaliteit controleDe aangegeven goederen vallen niet onder het toepassingsgebied van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 543/2011 van de Commissie. (kwaliteitsnormen G&F).
1900FICTIEVE BESCHEIDCODE INZAKE OVERIGE REGELINGEN BIJ INVOERFictief bescheid Invoer Overig
1999FICTIEFFictief bescheid Uitvoer
Y001In Libanon verkregen en rechtstreeks naar Gemeenschap verv.Volledig in Libanon verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd.
Y003In Tunesie verkregen en rechtstreeks naar Gemeenschap verv.Volledig in Tunesie verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd.
Y006STEMPEL EN RECHTSTREEKS VERVOERStempel (aan begin/einde van ieder werkstuk) en rechtstreeks vervoer
Y007LOODJE EN RECHTSTREEKS VERVOERLoodje (op elk stuk) en rechtstreeks vervoer
Y008Rechtstreeks van Turkije naar de Europese Unie vervoerd
Y013Vermelding in "opmerkingen" van cert. inzake goed. verkeer.Aanbrengen van een van de volgende vermeldingen in de rubriek "opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer. Verordening (EEG) nr. 1518/76 (PB L 169/37): - Taxe speciale a l exportation appliquee; - Sonderausfuhrabgabe erhoben; - Special export charge collected; - Applicata tassa speciale all esportazione; - Bijzondere uitvoerheffing voldaan.
Y015Ruwe diamant verv. in fraudebestendige houders (Kimberley)de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders waarvan de bij de uitvoer door de deelnemer (Kimberley process) aangebrachte zegels niet verbroken zijn
Y017In Jordanie verkregen en rechtstreeks naar Gemeenschap verv.Volledig in Jordanie verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd
Y019PREFERENTIELE BEHANDELING VOOR IJSLANDVerzoek om preferentiele behandeling voor Ijsland
Y020PREFENTIELE BEHANDELING VOOR NOORWEGENVerzoek om preferentiele behandeling voor Noorwegen
Y021PREFERENTIELE BEHANDELING VOOR EERVerzoek om preferentiele behandeling voor EER
Y032Andere producten dan zeehondenproducten van VO 2015/1850Andere producten dan zeehondenproducten zoals bedoeld bij Verordening (EU) 2015/1850 (PB L 271)
Y033Afwijking van invoerverbod art. 4, lid 2, van VO 2017/1509Afwijking van het invoerverbod krachtens artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y034Afwijking van uitvoerverbod art. 4, lid 1, VO 2017/1509Afwijking van het uitvoerverbod krachtens artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y036Vrij van cert. Art 3 lid 1 a, b, d e en lid 2 VO 2016/1237De aangegeven goederen zijn vrijgesteld van de voorlegging van het betrokken certificaat op grond van Artikel 3 lid 1 onder a), b), d) en e) en lid 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie (PB L 206)
Y037Goed. niet aan verb. bep. onderworpen - biathlon uitrustingGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen - biathlon uitrusting
Y038Afwijking invoerverbod ogv art 14 VO 2017/1509 van de RaadAfwijking op het invoerverbod op grond van artikel 14, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y043WEDERINVOER TEXTIELPRODUCTEN NA PASSIEVE VEREDELINGWederinvoer van textielproducten na passieve veredeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 32/2000 - BIJLAGE II
Y044Ingevoerd goed. van lidstaat van invoer naar andere lidstaatBewijs dat de ingevoerde goederen bestemd zijn om vanuit de lidstaat van invoer naar een andere lidstaat te worden vervoerd of verzonden
Y046Goederen die niet onder de bepalingen van VO 284/2011 vallenGoederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EU) nr. 284/2011 vallen
Y053Etikkeringsvoorschriften gefluoreerde broeikasgassen nvtGoederen waarop de etikkeringsvoorschriften voor gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr.517/2014 niet van toepassing zijn
Y054Goed voorzien van etiket bedoeld in art 12 lid 1 Vo 2024/573Goederen die voorzien zijn van een etiket overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2024/573
Y057Flegt-invoervergunning voor hout niet vereist isGoederen waarvoor overlegging van een Flegt-invoervergunning voor hout niet vereist is
Y058Persoonlijke zendingen van niet-commerciele aard van productVrijstelling op grond van artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 van de Commissie (goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en voor persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik zijn bestemd)
Y062Verklaring rijst uit ChinaProducten die niet geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met rijst (Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie)
Y063Producten die niet afkomstig zijn uit ChinaProducten die niet afkomstig zijn uit China
Y066Producten die geen betelbladeren bevatten ("Piper betle")Producten die geen betelbladeren bevatten ("Piper betle") of die er niet uit bestaan
Y069Niet vanuit Iran verzonden goederenNiet vanuit Iran verzonden goederen
Y070Vrijst. van de vereiste een FLEGT-vergunning over te leggenVrijstelling, op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2173/2005, van de vereiste een FLEGT-vergunning over te leggen
Y072Goederen uit de EU die terugkeren vanuit AndorraGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Andorra, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y073Goederen uit de EU die terugkeren vanuit ZwitserlandGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Zwitserland, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y074Goederen uit de EU die terugkeren vanuit FaeroerGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Faeroer, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y075Goederen uit de EU die terugkeren vanuit GroenlandGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Groenland, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y076Goederen uit de EU die terugkeren vanuit IJslandGoederen uit de EU die terugkeren vanuit IJsland, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y077Goederen uit de EU die terugkeren vanuit LiechtensteinGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Liechtenstein, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y078Goederen uit de EU die terugkeren vanuit NoorwegenGoederen uit de EU die terugkeren vanuit Noorwegen, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y079Goederen uit de EU die terugkeren vanuit San MarinoGoederen uit de EU die terugkeren vanuit San Marino, overeenkomstig de desbetreffende EU-wetgeving
Y082Afwijking van het uitvoerverbodAfwijking van het uitvoerverbod krachtens artikel 16 sexies, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y083Afwijking van het uitvoerverbodAfwijking van het uitvoerverbod krachtens artikel 16 octies van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y084Afwijking invoerverbod art 16i lid 1 VO 2017/1509Afwijking van het invoerverbod krachtens artikel 16i, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad
Y085Goods imported in framework of "autonome handelsmaatregelen"Goods imported in framework of "autonome handelsmaatregelen"
Y086Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Albanie
Y087Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Bosnie en Herzegovina
Y088Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Montenegro
Y089Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Noord-Macedonie
Y090Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor het douanegebied van Kosovo
Y091Verzoek om preferentiele behandeling voor de BalkanlandenVerzoek om preferentiele behandeling voor Servie
Y100BIJZONDERE VERMELDING OP HET BESCHEID AGRIMBijzondere vermeldingen op het AGRIM invoercertificaat
Y105Alg. vrijstelling v. REACH-autorisatie (art 56 VO 1907/2006)Algemene vrijstelling van de REACH-autorisatie (artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1907/2006)
Y107Reserveonderdelen van vliegtuigen vermeld in de CD-voetnootGoederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen - Reserveonderdelen van vliegtuigen vermeld in de CD-voetnoot
Y108Sportuitrusting van kaliber .22Goederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen - sportuitrusting van kaliber .22
Y109Spec. vrijst. van REACH-autorisatie (bijl. XIV VO 1907/2006)Specifieke vrijstelling van de REACH-autorisatie (in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen vrijgestelde (categorieen van) vormen van gebruik)
Y113Stof/mengsel niet onderworpen aan de REACH-bepalingenStof/mengsel niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006. (Bijlage XVII)
Y115Vrijstelling op grond van Verordening(EG)nr 1907/2006(REACH)Vrijstelling van de autorisatieplicht zoals vastgesteld in titel VII, krachtens artikel 2, leden 5 en 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Y116Verklaring Vrijst. bepalingen Bijz. bestemmingVrijstelling van het bepaalde in artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 op grond van de jaarlijkse verordening gecombineerde nomenclatuur: EERSTE DEEL - INLEIDENDE BEPALINGEN - Titel I - Algemene regels - C. Algemene bepalingen die zowel op de nomenclatuur als op het douanerecht betrekking hebben: 4. Gunstige tariefbehandeling voor bepaalde goederen uit hoofde van een bijzondere bestemming
Y117Verklaring gevaarlijk productGevaarlijk product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan - Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 1
Y118Verklaring niet-conform productNiet-conform product - het in het vrije verkeer brengen ervan is niet toegestaan -Verordening (EU) 2019/1020, artikel 28, lid 2
Y119Ontheffing van het bewijs van preferentiele oorsprongOntheffing van het bewijs van preferentiele oorsprong in het kader van de preferentiele handelsregelingen van de EU
Y120Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Onderneming met een jaarlijkse invoer van minder dan 10 ton CO2-equivalent aan in producten of apparatuur voorkomende fluorkoolwaterstoffen, die is vrijgesteld van de bepalingen van artikel 19 van Verordening (EU) 2024/573 (artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) 2024/573
Y123Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Onderneming die in het F-gasportaal is geregistreerd overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) 2024/573
Y124Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Onderneming die een kleinere hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen per jaar invoert dan de hoeveelheid die is gespecificeerd in artikel 19, lid 1, voor bulkinvoer en artikel 19, lid 4, voor de invoer van producten en apparatuur, en waarop derhalve de registratievereiste overeenkomstig artikel, leden 1 en 4, van Verordening (EU) nr. 517/2014 en artikel 1, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 niet van toepassing is
Y125Verklaring tav Vo 2024/573 (broeikasgas)Invoer die valt onder artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2024/573 betreffende de vermindering van de hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen die in de EU op de markt wordt gebracht
Y200Verkl. Belgie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneBelgie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y201Verkl. Bulgarije - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneBulgarije - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y202Verkl. Denemarken -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDenemarken - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019,blz.12)
Y203Verkl. Duitsland - Continentaal plat of exclusieve econ.zoneDuitsland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y204Verkl. Estland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneEstland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y205Verkl. Ierland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneIerland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y206Verkl. Griekenland -Continentaal plat of exclusiev.econ.zoneGriekenland - Continentaal plat of exclusieve economische zone(Uitvoeringsverordening (EU)2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y207Verkl. Spanje - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSpanje - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y208Verkl. Frankrijk -Continentaal plat of exclusieve econ.zoneFrankrijk - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y209Verkl. Kroatie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneKroatie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y210Verkl. Italie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneItalie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y211Verkl. Cyprus - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneCyprus - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y212Verkl. Letland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLetland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douaneinstrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y213Verkl. Litouwen - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneLitouwen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y214Verkl. Malta - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneMalta - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y215Verkl. Nederland -Continentaal plat of exclusieve econ. zoneNederland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz.12)
Y216Verkl. Polen - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePolen - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y217Verkl. Portugal - Continentaal plat of exclusieve econ. zonePortugal - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y218Verkl. Roemenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneRoemenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y219Verkl. Slovenie - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneSlovenie - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y220Verkl. Finland - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneFinland - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y221Verkl. Zweden - Continentaal plat of exclusieve econ. zoneZweden - Continentaal plat of exclusieve economische zone (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 tot vaststelling van een douane-instrument, PB L 179 van 3.7.2019, blz. 12)
Y223Vrijst. van vrijwaringsmaatregel krachtens art. 2 VO 2019/67Vrijstelling van de vrijwaringsmaatregel krachtens artikel 2 van Verordening (EU) 2019/67
Y300Andere goederen dan bedoeld bij Besluit 2013/798/GBVBGoederen die buiten het toepassingsgebied vallen van Besluit 2013/798/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek
Y301Goederen uitgezonderd van het verbod Besluit 2013/798/GBVB)Goederen die zijn uitgezonderd van het verbod, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Besluit 2013/798/GVBV van de Raad
Y703Goed. buiten toepassingsgebiedGoederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2023/1100 vallen
Y800Producten die niet afkomstig zijn uit BangladeshProducten die niet afkomstig zijn uit Bangladesh
Y801And. goed. dan art 1 sexies lid 1 en art 1 septies lid 1Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y802Verbodsb. nvt art 1 sexies lid 1 en 1 septies lid 1 765/2006De verbodsbepalingen van de artikelen 1 sexies, lid 1 en 1 septies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 1 sexies, lid 3 en 1 septies, lid 3)
Y805Verbodsbepalingen n.v.t (art 1 sedecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 sedecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 sedecies, lid 2)
Y806Verbodsbepalingen nvt (art 1 septiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septiesdecies, van Verordening (EU) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septiesdecies, lid 2)
Y807Verbodsbepalingen nvt (art 1 octiesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 octiesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 octiesdecies, lid 2)
Y808Verbodsbepalingen nvt (art 1 noviesdecies Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 noviesdecies, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 noviesdecies, lid 2)
Y809Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies van Verordening (EG) nr.765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 3).
Y810Andere goederen dan art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y811Verbodsbepalingen nvt (art 1 vicies lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 vicies, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 1 vicies, lid 2)
Y812Verbodsbepalingen nvt (art 5 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 5 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 5 decies, lid 2)
Y813And. goed. dan art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van toepassing zijn
Y814Verbodsb. nvt (art 1 septvicies bis, lid 1 Vo (EG) 765/2006)De verbodsbepalingen van artikel 1 septvicies bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 1 septvicies bis, lid 2)
Y815Andere goederen dan art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y816Verbodsbepaling nvt (art 3 septies, lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 septies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 septies, lid 3)
Y818Verbodsbep. n.v.t. (art 3, lid 1, lid 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, lid 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3, lid 3)
Y820Verbodsbep. nvt (art 3, leden 1 en 2 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3, lid 4)
Y821Andere goederen dan art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y822Verbodsbep. n.v.t. (art 3 nonies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 nonies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 nonies, leden 2bis en 3)
Y824Bewijs LvO ijzer-en staalbasisprod.verw. prod. in 3e landBewijs van het land van oorsprong van de ijzer- en staalbasisproducten die voor de verwerking van het product in een derde land worden gebruikt
Y825Verboden n.v.t. (art 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 2)
Y831Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3).
Y832Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 duodecies, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 3 a)
Y833Verbodsbep. n.v.t. (art 3 duodecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 duodecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 duodecies, lid 4)
Y835Verbodsbep. n.v.t. (art 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y838Verbodsbep. n.v.t. (art 3 undecies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 undecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 undecies, lid 3)
Y840Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verboden gedefinieerd in artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 quaterdecies, lid 3)
Y841Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 3, onder d), en artikel 3 quaterdecies lid 4)
Y842Verbodsbep n.v.t. art 3 quaterdecies lid 1 Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 quaterdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 quaterdecies lid 9)
Y843Verbodsbep. n.a.v. art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014De verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 sexdecies leden 5, 6 en 7))
Y845Andere goederen dan art 3 sexdecies Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 sexdecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y846Andere goederen dan art 2 bis bis Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 2 bis bis van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y847Andere goed. dan art. 3 quater (5 bis) Vo (EU) nr. 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y848Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5 bis)
Y849Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 octies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verboden gedefinieerd in artikel 3 octies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele uitzonderingen in artikel 3 octies, lid 3)
Y850Verbodsbep. nvt. (art. 3 decies, lid 1, Vo 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 quater bis)
Y851Verbodsbep. n.v.t. (art. 3 decies, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 decies, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in artikel 3 decies, lid 3 bis)
Y900Goederen niet opgenomen in Verdrag van Washington (CITES)De aangegeven goederen zijn niet opgenomen in het Verdrag van Washington (CITES)
Y901Prod. niet op lijst van goed. tweeerlei gebruik (dual use)Product niet opgenomen in de lijst van goederen voor tweeerlei gebruik (dual use)
Y902Andere goederen dan die beschreven in de OZ-voetnotenAndere goederen dan die beschreven in de OZ-voetnoten die verband houden met de maatregel
Y903Aangegeven goederen niet opgenomen in van cultuurgoederenAangegeven goederen zijn niet opgenomen in de lijst van cultuurgoederen
Y904Andere goederen dan die beschreven in de TR-voetnotenAndere goederen dan die beschreven in de TR-voetnoten die verband houden met de maatregel
Y906Andere goederen dan die beschreven in de TR voetnoten (708)Andere goederen dan die beschreven in de TR (torture and repression)-voetnoten die verband houden met de maatregel (708)
Y907Goed. gebr. bij EU- of VN-vredes-crisisbeheersingsoperatieGoederen die gebruikt zullen worden door militair of civiel personeel van een lidstaat indien dat personeel deelneemt aan een EU- of VN-vredeshandhaving- of crisisbeheersingsoperatie in het derde land van bestemming of aan een operatie die gebaseerd is op overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op het gebied van defensie
Y908UITV. NAAR BEPAALDE GEBIEDEN DIE DEEL ZIJN VAN EEN LIDSTAATUitvoer naar het volgende grondgebied van lidstaten (Groenland, Nieuw-Caledonie, Frans-Polynesie, Franse Zuidelijke gebieden, Wallis en Futuna, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon, Busingen), mits de goederen worden gebruikt door een autoriteit die belast is met de wetshandhaving in zowel het land of gebied van bestemming als het Europese deel van de lidstaat waartoe dat gebied hoort
Y909Goederen niet onder de bepalingen van VO nr.1984/2003 vallenGoederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1984/2003 vallen
Y910Grootoogtonijn gev. door vaart. vissend met zegen of hengelGrootoogtonijn die is gevangen door vaartuigen die vissen met de zegen of met de hengel (met aas), en die hoofdzakelijk bestemd is voor de conservenfabrieken in het toepassingsgebied van de Overeenkomst tot oprichting van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC-Overeenkomst) en het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT-Verdrag)
Y915Referentie-identificatienummerReferentie-identificatienummer
Y916Product waarop bijlage I van VO 649/2012 nvt (chem. stof)Product waarop bijlage I van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen niet van toepassing is
Y917Product waarop bijlage V van VO 649/2012 nvt (chem. stof)Producten die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- of uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, bijlage V
Y918VO 147/2003 heeft geen betrekking op de goed. - Bijlage IIIVerordening (EG) nr. 147/2003 heeft geen betrekking op de aangegeven goederen - Bijlage III
Y919Ref.-id. voor chem. stof. art 2 lid 3 VO 649/2012 van toep.Referentie-identificatienummer voor chemische stoffen waarop artikel 2, lid 3) van Verordening (EU) nr. 649/2012 van toepassing is
Y920Goed. andere dan vermeld bij voetnoten verb. aan maatregelGoederen andere dan die vermeld staan in de voetnoten die verbonden zijn aan de maatregel
Y921Goederen die niet aan de verbodsbepaling zijn onderworpen
Y922Ander dan katten- en hondenbont zoals bed. bij VO 1523/2007Ander dan katten- en hondenbont zoals bedoeld bij Verordening (EG) nr. 1523/2007 (PB L 343)
Y923Product niet onderworpen aan bepalingen VO 1013/2006Product niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB L 190).
Y924Goederen buiten het toepassingsgebied van Vo 2017/852Goederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2017/852 vallen
Y925Uitvoer laboratoriumonderz. (artikel 3 lid 3 VO 2017/852)Uitvoer voor onderzoek op laboratoriumschaal of laboratoriumanalyse (artikel 3, lid 3, van Verordening (EU) 2017/852)
Y926Goed. verbod op invoer van gefluoreerde broeikasgassen nvtGoederen waarop het verbod op de invoer van gefluoreerde broeikasgassen niet van toepassing is
Y927Goederen vallen niet onder VO 1005/2008 van de RaadDe aangegeven goederen vallen niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad
Y929Goederen die niet onder VO 834/2007 vallen (biologisch prod)Goederen die niet onder Verordening (EG) nr. 834/2007 vallen (biologische producten)
Y930Goederen zijn niet bedoeld bij Beschikking 2007/275/EGDe aangegeven goederen zijn niet bedoeld bij Beschikking 2007/275/EG
Y931Goed. genietend van afw. vet. contr. art 6 Besch 2007/275/EGGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 6, lid 1b, van Beschikking 2007/275/EG
Y932Goed. genietend van afw. van CITES art 7 lid 3 VO 338/97Goederen die genieten van een afwijking van de CITES-controles overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) n r. 338/97 van de Raad
Y934Prod. niet onderworpen aan bepalingen van VO 258/2012Product dat niet onderworpen is aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 258/2012 betreffende de uitvoer van vuurwapens, hun onderdelen, essentiele componenten en munitie
Y935Goederen die niet onder bepalingen van Vo 1332/2013 vallenGoederen die niet onder de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1332/2013 (PB L 335) vallen
Y937Goederen vallen niet onder Vo 2019/1793 van de CommissieDe aangegeven goederen vallen niet onder Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie
Y939Prod. niet onderworpen aan bepalingen VO 833/2014 bijlage IIProduct niet onderworpen aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. 833/2014, bijlage II
Y942Goederen vallen niet onder VO (EU) 2016/1141 van CommissieGoederen vallen niet onder VO (EU) 2016/1141 van de Commissie
Y944Andere goederen dan omschr. in bijl. VI van Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage VI (aardolieproducten) van Verordening (EU) 2017/1509
Y945Niet-commerciele goederen voor persoonlijk gebruik reizigersNiet-commerciele goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers
Y946Goed. voor officiele doeleinden dipl. of consulaire missiesGoederen die noodzakelijk zijn voor officiele doeleinden van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Noord-Korea of van internationale organisaties die overeenkomstig het internationale recht immuniteit genieten, of voor de persoonlijke goederen van hun personeel (art. 10, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y947Transactie toest. human. doel. (art. 10 lid 4 VO 2017/1509)Transactie waarvoor door de bevoegde autoriteit van de lidstaat toestemming is verleend voor humanitaire doeleinden (art. 10, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y948Andere goed. dan omschr. bijl. VIII (luxegoed.) Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage VIII (luxegoederen) van Verordening (EU) 2017/1509
Y949Ander goed. dan omschr. in vtnt m.b.t. maatreg. VO 267/2012Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten met betrekking tot de maatregel (Vo. 267/2012).
Y950Ander goed. dan met fluorkoolwaterstoffen voorgevulde appar.Andere goederen dan met fluorkoolwaterstoffen voorgevulde apparatuur overeenkomstig Artikel 14.1 van Verordening 517/2014
Y951Vrijstelling FgasVrijstelling van de vermindering van de in de handel gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen krachtens artikel 16, lid 2, punten a), b), d) en e), van Verordening (EU) 2024/573
Y952Goed. vrijg. van art. 2 lid 1 a van VO 2016/44 van de RaadGoederen vrijgesteld van artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad
Y953Goed. buiten toepassingsgebied Vo 2016/44 bep. maatr. LibieGoederen die buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libie vallen
Y955Andere goederen dan bepaald in Vo (EU) 2024/573Andere goederen dan die welke onder het in artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) 2024/573 vastgestelde invoerverbod vallen
Y956Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 517/2014 gedefinieerde vermindering van de in de EU op de markt gebrachte hoeveelheid fluorkoolwaterstoffen vallen
Y957Ander goed dan omschr. in "MG" m.b.t. maatr. Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel V, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y958Andere goederen dan omschreven in bijlage IV Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage IV (goud, titanium, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen) van Verordening (EU) 2017/1509
Y959Andere goederen dan omschreven in bijlage V van Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage V (steenkool, ijzer en ijzererts) van Verordening (EU) 2017/1509)
Y960Andere goederen dan omschreven in bijlage VII Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage VII (koper, nikkel, zilver en zink) van Verordening (EU) 2017/1509
Y961Andere goederen dan omschreven in bijlage IX Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage IX (goud, edelmetaal en diamant) van Verordening (EU) 2017/1509
Y962Andere goederen dan omschreven in bijlage X Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage X (beelden) van Verordening (EU) 2017/1509
Y963Ander goed dan omschr. in "MG" m.b.t. de maatr. Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel IV, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y964Andere goederen dan omschreven in bijlage XIa Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage XIa (Visserijproducten) van Verordening (EU) 2017/1509
Y965Andere goederen dan omschreven in bijlage XIb Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage XIb (Lood en looderts) van Verordening (EU) 2017/1509
Y966Ander goed dan omschr. in "MG" m.b.t. de maatr. Vo 267/2012Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage III van Verordening (EU) 267/2012)
Y967Ander goed. dan omschr. in bijlage XI quinquies Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in bijlage XI quinquies (Geraffineerde aardolieproducten) van Verordening (EU) 2017/1509
Y968Goed met verkoopprijs van niet meer dan 50 Euro per liter
Y969Kwikhoudende producten art. 5 lid 2 van VO 2017/852Kwikhoudende producten die essentieel zijn voor civiele bescherming en militaire toepassingen, of die zijn bestemd voor onderzoek, voor het ijken van instrumenten of voor gebruik als referentiestandaard (artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) 2017/852)
Y970Ander goed dan omschr. in "MG" m.b.t. de maatr. Vo 2017/1509Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel VI, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y971Andere goederen dan die zijn omschreven in de voetnoten "MG"Andere goederen dan die welke zijn omschreven in de voetnoten "MG" met betrekking tot de maatregel (bijlage II, deel VIII, van Verordening (EU) 2017/1509)
Y976Verklaring tav Vo 517/2014 (broeikasgas)Andere goederen dan die welke onder de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 1191/2014 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1375 van de Commissie gedefinieerde registratievereiste vallen
Y978Vrijstelling op grond van Verordening EU 2019/1793Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 3 van Verordening (EU) 2019/1793
Y980Goederen die genieten van afwijking veterinaire controlesGoederen die genieten van een afwijking van de veterinaire controles overeenkomstig artikel 4, van GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2126 VAN DE COMMISSIE
Y981Vrijstelling uitvoer goederen (artikel. 1 lid 9 Vo 2021/442)Vrijstelling op grond van artikel 1, lid 9, van Verordening (EU) 2021/442 -: c) uitvoer van goederen die zijn aangekocht en/of geleverd via Covax, Unicef en PAHO, met als bestemming een ander aan Covax deelnemend land, d) donatie of wederverkoop, e) humanitaire noodhulp
Y983Verbodsbep. n.v.t. (art 2 lid 1 en 4 lid 1 Vo (EU) 2022/263)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 4, lid 1, van Verordening (EU) 2022/263 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 2 en 4, lid 3)
Y984Goederen niet uit/voor Donetsk, Cherson, Loegansk, ZaporizjaGoederen die niet afkomstig zijn uit of niet bestemd zijn voor de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraine in de oblasten Donetsk, Kherson, Luhansk en Zaporizhzhia
Y986Vrijstelling FgasVrijstelling van het invoerverbod overeenkomstig artikel 11, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2024/573
Y987Verbodsbep nvt (art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie vrijstellingen in de artikelen 2, lid 3 en 2 bis, lid 3)
Y988Vrijstelling Aanv. Recht US (art 3, Verord. 2020/1646)Een bewijs dat het product voor 10.11.2020 uit de Verenigde Staten naar de Unie is geexporteerd (Reg.2020 / 1646)
Y993Verbodsbepalingen n.v.t. (art 3 ter lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 ter, lid 3)
Y994Verbodsbep n.v.t (art 3 quater, lid 1 Vo (EU) 833/2014)De verbodsbepalingen van artikel 3 quater, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad zijn niet van toepassing (zie contractuele vrijstellingen in artikel 3 quater, lid 5)
Y995And. goed. dan art 2 lid 1 en 2 bis lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van de artikelen 2, lid 1 en 2 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn
Y996Andere goederen dan art 3 ter, lid 1 Vo (EU) 833/2014Andere goederen dan die waarop de verbodsbepalingen van artikel 3 ter, lid 1, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing zijn