742 - SPEC CIRC IND

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
F10ENS-Zee-Volledige gegevensset (straight BL)Summiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Volledige gegevensset - Naamcognossement met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde
F11ENS-Zee-Volledige gegevensset obv Master en house BLSummiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Volledige gegevensset - Mastercognossement met onderliggend(e) housecognossement(en) met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde op het niveau van het laagste housecognossement
F12ENS-Zee-Volledige gegevensset obv uitsluitend Master BLSummiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Gedeeltelijke gegevensset - Uitsluitend mastercognossement
F13ENS-Zee-Gedeeltelijke gegevensset (straight BL)Summiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Gedeeltelijke gegevensset - Uitsluitend naamcognossement
F14ENS-Zee-Gedeeltelijke gegevensset obv uitsluitend house BLSummiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Gedeeltelijke gegevensset - Uitsluitend housecognossement
F15ENS-Zee-Gedeeltelijke gegevensset obv House geadresseerdeSummiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Gedeeltelijke gegevensset - Housecognossement met de noodzakelijke gegevens van de geadresseerde
F16ENS-Zee-Gedeeltelijke gegevensset obv House infoSummiere aangifte bij binnenbrengen - Zee en binnenwateren - Gedeeltelijke gegevensset - Noodzakelijke informatie die moet worden verstrekt door de geadresseerde op het laagste niveau van de vervoersovereenkomst (laagste housecognossement wanneer het mastercognossement geen naamcognossement is)
F20ENS-Lucht-Volledige gegevensset verstrekt Pre-LoadSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Volledige gegevensset verstrekt voor het laden
F21ENS-Lucht-Gedeeltelijke gegevensset obv MAWB Pre-ArrivalSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Gedeeltelijke gegevensset - Masterluchtvrachtbrief ingediend voor aankomst
F22ENS-Lucht-Gedeeltelijke gegevensset -HAWB Pre ArrivalSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Gedeeltelijke gegevensset - houseluchtvrachtbrief ingediend voor aankomst - Gedeeltelijke gegevensset verstrekt door een persoon overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met artikel 113, lid 1
F23ENS-Lucht- Gedeeltelijke minimale gegevensset -Pre-LoadSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Gedeeltelijke gegevensset - Minimale gegevensset ingediend voor het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, zonder referentienummer masterluchtvrachtbrief
F24ENS-Lucht-Gedeeltelijke minimale gegevensset -Pre load MAWBSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Gedeeltelijke gegevensset - Minimale gegevensset ingediend voor het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, met referentienummer masterluchtvrachtbrief
F25ENS-Lucht-Gedeeltelijke gegevensset - Refnr MAWB Pre-loadSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Gedeeltelijke gegevensset - Referentienummer masterluchtvrachtbrief ingediend voor het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea
F26ENS-Lucht-Gedeeltelijke minimale gegevensset-Pre load HAWBSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Gedeeltelijke gegevensset - Minimale gegevensset ingediend voor het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea, met aanvullende gegevens van de houseluchtvrachtbrief
F27ENS-Lucht-Volledige gegevensset Pre ArrivalSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Volledige gegevensset verstrekt voor aankomst
F28ENS-Lucht-Volledige gegevensset Pre Load - Direct AWBSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Volledige gegevensset verstrekt voor het laden - Rechtstreekse luchtvrachtbrief
F29ENS-Lucht-Volledige gegevensset Pre Arrival-Direct AWBSummiere aangifte bij binnenbrengen - Luchtvracht (algemeen) - Volledige gegevensset verstrekt voor aankomst - Rechtstreekse luchtvrachtbrief
F30ENS-Express-Volledige gegevensset Pre-ArrivalSummiere aangifte bij binnenbrengen - Expreszendingen - Volledige gegevensset verstrekt voor aankomst
F31ENS-Express-lucht- Volledige gegevensset Pre ArrivalSummiere aangifte bij binnenbrengen - Expreszendingen bij luchtvracht (algemeen) - Volledige gegevensset verstrekt voor aankomst door de koeriersdienst
F32ENS-Express - Minimale gegevensset Pre LoadSummiere aangifte bij binnenbrengen - Expreszendingen - Minimale gegevensset die voor het laden moet worden verstrekt, met betrekking tot situaties omschreven in artikel 106, lid 1, tweede alinea
F33ENS-Express-lucht-gedeeltelijke gegevensset-HAWB Pre ArrivalSummiere aangifte bij binnenbrengen - Expreszendingen bij algemene luchtvracht - Gedeeltelijke gegevensset - Houseluchtvrachtbrief ingediend voor aankomst door een persoon overeenkomstig artikel 127, lid 6, van het wetboek en in overeenstemming met artikel 113, lid 1
F40ENS-Post-Gedeeltelijke gegevensset obv masterdoc wegvervoerSummiere aangifte bij binnenbrengen - Postzendingen - Gedeeltelijke gegevensset - Gegevens mastervervoersdocument wegvervoer
F41ENS-Post-Gedeeltelijke gegevensset obv masterdoc railvervoerSummiere aangifte bij binnenbrengen - Postzendingen - Gedeeltelijke gegevensset - Gegevens mastervervoersdocument spoorvervoer
F42ENS-Post-Gedeeltelijke gegevensset - MAWBSummiere aangifte bij binnenbrengen - Postzendingen - Gedeeltelijke gegevensset - Masterluchtvrachtbrief met noodzakelijke gegevens van de postluchtvrachtbrief ingediend in overeenstemming met de termijnen die gelden voor de betrokken vervoerswijze
F43ENS-Pos-Gedeeltelijke gegevensset - Minimaal Pre LoadSummiere aangifte bij binnenbrengen - Postzendingen - Gedeeltelijke gegevensset - Minimale gegevensset ingediend voor het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea en in overeenstemming met artikel 113, lid 2
F44ENS-Post-Gedeeltelijke gegevensset - ID recipient Pre loadSummiere aangifte bij binnenbrengen - Postzendingen - Gedeeltelijke gegevensset - Identificatienummer recipient ingediend voor het laden overeenkomstig artikel 106, lid 1, tweede alinea en in overeenstemming met artikel 113, lid 2
F45ENS-Post-Gedeeltelijke gegevensset - Uitsluitend MAWBSummiere aangifte bij binnenbrengen - Postzendingen - Gedeeltelijke gegevensset - Uitsluitend mastercognossement
F50ENS - WegvervoerSummiere aangifte bij binnenbrengen - Wegvervoer
F51ENS - SpoorvervoerSummiere aangifte bij binnenbrengen - Spoorvervoer