A28 - DOCUMENT-SRT

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
820AANGIFTE VOOR UNIEDOUANEVERVOER-GEMENGDE ZENDINGEN (T)
821AANGIFTE VOOR EXTERN UNIEDOUANEVERVOER (T1)
822AANGIFTE VOOR INTERN UNIEDOUANEVERVOER (T2)
COAANGIFTE UNIEGOEDERENUniegoederen die tijdens de overgangsperiode na de toetreding van nieuwe lidstaten aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen Plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot ter verkrijging van de betaling van bijzondere uitvoerrestituties voorafgaande aan de uitvoer of vervaardiging onder douanetoezicht en onder douanecontrole voorafgaande aan de uitvoer en de betaling van uitvoerrestituties Uniegoederen in het kader van het handelsverkeer tussen delen van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van toepassing zijn en delen van dit gebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn, of in het kader van het handelsverkeer tussen delen van dit douanegebied waar de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn
EUAANGIFTE HANDELSVERKEER MET EVA-LANDENHandelsverkeer met partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer. Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen A, E en H tot en met J van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Geven van een douanebestemming aan goederen zoals bedoeld in de kolommen C en D van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B
EXAANG TEN UITVOER BUITEN HET DOUANEGEBIED V/D UNIEHandelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Unie bevinden, met uitzondering van de partijen bij de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer Plaatsing van goederen onder een douaneregeling zoals bedoeld in de kolommen A en E van de tabel in aanhangsel C1 titel I onder B Geven van een douanebestemming aan goederen zoals bedoeld in de kolommen C en D van de tabel in aanhangsel C1, titel I, onder B Verzending van niet-Uniegoederen in het handelsverkeer tussen lidstaten
ZZZANDERE