N88 - PROVIANDCODE

CodeSysteemomschrijvingVerklaring / wettelijke omschrijvingBijzonderheden
001ALCOHOLHOUDENDE DRANKENOpgave in liters (T08 code LTR) . "Alle alcoholhoudende dranken zoals likeur, gedistilleerd, met uitzondering van bier en wijn en tussenproducten hiervan".
002BIEROpgave in liters (T08 code LTR ) "Onder bier wordt begrepen producten van GN-code 2203 en 2206 met een alcoholgehalte van 0,5% of meer, alsmede tussenproducten op basis van bier."
003WIJNOpgave in liters (T08 code LTR) "Onder wijn wordt begrepen producten van GN-code 2204 en 2205, alsmede tussenproducten hiervan."
004SIGARETTENOpgave in stuks (T08 code NAR)
005SIGARENOpgave in stuks (T08 code NAR)
006TABAKOpgave in kilogrammen (T08 code KGM)
007BRANDSTOFFENOpgave in liters (T08 code LTR)
008SMEERMIDDELENOpgave in liters (T08 code LTR)
009VERDOVENDE MIDDELEN (MEDICIJNEN)Opgave in KGM. De waarde 1 KGM= "zie narcoticalijst aan boord"
010VLEES EN VLEESPRODUCTENOpgave in kilogrammen (T08 code KGM)
011VUURWAPENS (SOORT) EN PATRONENOpgave in stuks (T08 code NAR)
012OVERIGE ALCOHOLHOUDENDE STOFFENOpgave in LTRS (T08 code LTR)
099OVERIGOpgave in Liters of kilogrammen of stuks (T08 code LTR-KGM-NAR)