Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.00.00 Douanevervoer; Algemeen en Toepassingsgebied

1 Inleiding

In dit onderdeel van het Handboek vindt u een nadere beschrijving van het toepassingsgebied van de regeling douanevervoer. Dit deel kan worden beschouwd als leeswijzer voor de andere delen van het onderdeel Douanevervoer. Het is daarom belangrijk dat u eerst dit deel doorneemt, voordat u de andere delen gaat lezen. Deze delen staan in onderstaande tabel.

Decimaal-nummer

Titel

14.10.00

Unie karakter

14.20.00

Unie/ gemeenschappelijk douanevervoer

14.40.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Bijzondere voorschriften Algemeen

14.43.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Verzegelingen van een bijzonder model

14.45.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Toegelaten Afzender en Toegelaten Geadresseerde

14.46.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer per spoor

14.47.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer door de lucht

14.48.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer over zee

14.49.00

Vereenvoudigingsmaatregelen; Vervoer via vaste transportinrichting

14.50.00

TIR-vervoer

14.60.00

Carnet ATA

14.70.00

Rijnvaart

14.80.00

Strijdkrachtenregeling (Formulier 302)

43.00.00

Postzendingen (Formulier C19)

Naar boven

1.1 Algemeen

Het vervoer van goederen onder douanetoezicht binnen de Unie vindt plaats onder toepassing van verschillende bijzondere regelingen of internationale overeenkomsten.

Soorten regelingen

Het DWU kent de bijzondere regeling douanevervoer, kortweg 'regeling douanevervoer'. Deze regeling douanevervoer bestaat uit twee regelingen:

  • de regeling extern douanevervoer;

  • de regeling intern douanevervoer.

Schema Douaneregeling Douanevervoer

 

De regeling extern douanevervoer is in de regel van toepassing op niet-Uniegoederen. In bepaalde uitzonderingsgevallen is deze echter ook van toepassing op Uniegoederen. Het extern douanevervoer vindt plaats onder twee specifieke regelingen:

  • de regeling extern Uniedouanevervoer;

  • een internationale overeenkomst.

De regeling intern douanevervoer heeft alleen betrekking op het vervoer van Uniegoederen. Het intern douanevervoer wordt geregeld door twee specifieke regelingen:

  • de regeling intern Uniedouanevervoer;

  • een internationale overeenkomst.

Naar boven