Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

8 Proces Binnenbrengen

Voor alle goederen die de EU binnenkomen moet een summiere aangifte bij binnenkomst worden gedaan. Deze summiere aangifte moet in de eerste (lucht)haven van binnenkomst in de EU worden ingediend. Na ontvangst en registratie van de summiere aangifte bij binnenkomst voert de Douane een voornamelijk op veiligheid gerichte risicoanalyse uit. De risicoanalyse wordt uitgevoerd op alle goederen die in het (lucht)vaartuig aanwezig zijn. Dus ook op de goederen die niet in de EU worden gelost.

Safety & Security (S&S) bij de summiere aangifte bij binnenkomst

Direct na ontvangst van de summiere aangifte bij binnenkomst moet het douanekantoor van eerste binnenkomst een risicoanalyse S&S verrichten.

De resultaten van de risicoanalyse S&S worden doorgegeven aan alle voorziene opvolgende havens in de EU die vermeld zijn in de summiere aangifte bij binnenkomst.

De summiere aangifte voor tijdelijke opslag

De goederen die bestemd zijn om te worden gelost, worden bij de Douane aangebracht. Voor deze goederen moet uiterlijk op het moment van aanbrengen een aangifte voor tijdelijke opslag worden gedaan. Alleen de goederen die bestemd zijn om in Nederland te worden gelost, worden bij de Douane aangebracht.

Goederen die met een schip binnenkomen en die tijdelijk worden gelost en direct weer aan boord moeten om tijdens dezelfde reis weer in hetzelfde schip de reis te vervolgen, bijvoorbeeld om andere goederen te kunnen lossen of laden, worden niet bij de Douane aangebracht. Hierbij is sprake van doorvoer zonder overlading (Bsg, artikel 5, lid 2, letter b).

Toezicht door de Douane

Bij het toezicht en de controle op de naleving en de juistheid van een (summiere) aangifte worden ook de verplichtingen die gelden voor militaire goederen beoordeeld. Voor producten voor tweeërlei gebruik bestaan, op één uitzondering na, geen wettelijke verplichtingen in het proces binnenbrengen.

Met name is hier een taak weggelegd bij militaire goederen die bestemd zijn om door te voeren over Nederlands grondgebied.

Naar boven

8.1 Taak bij binnenbrengen

Door het indienen van de summiere aangifte heeft de Douane de mogelijkheid om bij het proces binnenbrengen al controles uit te voeren. De gegevens van de (summiere) aangiften worden ingebracht in het Douane Manifest-systeem. Dit geeft de Douane de mogelijkheid om hierop selecties toe te passen voor eventuele controles.

Volg bij een controle altijd de aanwijzingen in het bescheidprofiel, het selectieprofiel en/of de controleopdracht.

Naar boven

8.2 Controle bij invoer lijst 1-,lijst 2- en lijst 3-stoffen

Voor alle lijst 1-stoffen geldt een algeheel invoerverbod. Met invoer wordt in het Ucw ook binnenbrengen bedoeld. Alleen met een ontheffing is het toegestaan deze stoffen Nederland binnen te brengen. Deze stoffen zijn uitgezonderd van het Bsg en Usg waardoor er bij doorvoer door Nederland géén vergunning- of meldplicht bestaat.

Naast de meeste lijst 1-stoffen valt ook de lijst 2-stof BZ: 3-Quinuclidinilbenzilaat onder het begrip militaire goederen. Voor de stof BZ gelden bij binnenbrengen de verplichtingen van het Bsg en het Usg. In het geval van doorvoer van deze stof door Nederland is er daarom wel een vergunning- of meldplicht van toepassing.

Lijst 2- en lijst3 –stoffen uit niet-Verdragstaten verboden

Binnenbrengen van lijst 2- en lijst 3-stoffen uit niet-Verdragstaten is verboden (Bsg, artikel 9). Voor het binnenbrengen van deze stoffen uit niet-Verdragstaten is geen ontheffing mogelijk.

Naar boven

8.3 Controle doorvoer bij militaire goederen

Bij doorvoer van militaire goederen door Nederland bestaat een vergunning- of meldplicht.

Wanneer vergunning of melding bij binnenbrengen

Voor dat militaire goederen Nederland worden binnengebracht met de bedoeling deze door te voeren moet men al in het bezit zijn van een doorvoervergunning (Bsg, artikel 5, lid 1) of moet er voldaan zijn aan de meldplicht (Usg, artikel 6, lid 4).

Naar boven

8.4 Werkzaamheden bij binnenbrengen

Overzicht van werkzaamheden

U verricht de volgende werkzaamheden:

Controle bij binnenbrengen

 1. Controleer juistheid omschrijving goederen in de summiere aangifte.

 2. Stel vast of het militaire goederen betreft.

 3. Stel vast dat het geen lijst 2-stoffen uit een niet-Verdragsstaat zijn.

 4. Geef opdracht tot fysieke controle (als dat nodig is).

 5. Geef opdracht voor monsteronderzoek (als dat nodig is).

 6. Controleer bij doorvoer van militaire goederen i.o.m. de vraagbaak of vergunningplicht, uitzondering, vrijstelling, ontheffing of meldplicht van toepassing is. Gebruik het schema.

 7. Controleer en behandel een (eventueel) overgelegde vergunning.

 8. Controleer bij de CDIU of, indien van toepassing, aan de meldplicht is voldaan.

 9. Geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering als u twijfelt of:

  • de vergunningplicht of meldplicht van toepassing is

  • de overgelegde vergunning kan dienen voor doorvoer

 10. Raadpleeg vraagbaak, CDIU als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft.

 11. Behandel IIC als deze wordt overgelegd.

 12. Handel onregelmatigheid volgens de instructies af.

Naar boven