Inzenden van bescheiden bij invoer- en uitvoeraangiften - AGS

De Douane wil uw aangiften zo snel en effectief mogelijk verwerken. Stuur daarom de bescheiden die bij uw AGS-aangiften horen per e-mail naar ons toe. In deze instructie leest u hoe u onze e-mailpostbus gebruikt.

Let op!

Doet u aangifte via DMS? Lees dan de pagina 'Inzenden van bescheiden bij invoer- en uitvoeraangiften - DMS' voor de juiste instructies.

Voorwaarden bij het per e-mail (digitaal) aanleveren van bescheiden

Het digitaal aanleveren van bescheiden brengt een zeker risico met zich mee: het kan zijn dat uw e-mailberichten – inclusief bijlagen – door andere partijen worden onderschept, ingezien of aangepast. Als u onze e-mailpostbus gebruikt, accepteert u dit risico.

Zorg dat uw e-mailberichten voldoen aan de volgende criteria:

 • Uw e-mailbericht - inclusief bijlagen - mag niet groter zijn dan 16 MB. Is uw e-mail groter? Verzend dan uw bescheiden in delen. Vermeld telkens hetzelfde onderwerp, aangevuld met bijvoorbeeld: 'deel 1 van 3', 'deel 2 van 3' en 'deel 3 van 3'.
 • Stuur voor elke aangifte 1 afzonderlijke e-mail. Dan kunnen wij uw aangifte en bescheiden vlot verwerken.
 • Als bijlage zijn alleen de volgende bestandstypen toegestaan: PDF / DOC / XLS / PPT / PPS / TIF / TIFF / JPG / JPEG / GIF / ZIP / HTM / HTML (hypertext) / TXT / ASCII (txt-bestanden). De bijlagen mogen geen wachtwoord hebben.

Wat zet u in de onderwerpregel?

Vermeld in de onderwerpregel van uw e-mailberichten:

 • 'AGS' gevolgd door het nummer van het aangiftepunt. Gebruik '432' voor een aangifte gedaan bij aangiftepunt Schiphol en '396' voor een aangifte gedaan bij aangiftepunt Rotterdam.
 • 'NOODPROCEDURE' als een noodprocedure is gebruikt bij het aangeven
 • 'PER' als het gaat om goederen die kunnen bederven
 • 'AUTO' als het gaat om goederen die vrijgemaakt moeten worden op AUTO
 • het volledige aangiftenummer
 • de AGS-selectiemededeling (bijvoorbeeld 'DMS DOC' of 'DMS CTL')
 • 'VA ETA' gevolgd door de verwachte datum van aankomst, als er een voorafaangifte is gedaan

Het onderwerp van een mailbericht met AGS-aangifte kan dus bijvoorbeeld zijn: AGS 396 22NL34GF5JF45254 DMS DOC

Welk e-mailadres voor AGS Invoer?

Voor het aanleveren van bescheiden bij invoeraangiften is het volgende e-mailadres beschikbaar: Douane.Nederland.AGS@douane.nl.

Bescheiden voor zowel aangiftepunt 396 (Rotterdam) als aangiftepunt 432 (Schiphol) stuurt u naar dit e-mailadres.

Welk e-mailadres voor AGS Uitvoer?

Voor het aanleveren van bescheiden bij uitvoeraangiften zijn de volgende e-mailadressen beschikbaar:

Voor uitvoer-aangiften AGS in Rotterdam: Douane.DBR.Uitvoer.AGS@douane.nl

Voor uitvoer-aangiften AGS in Schiphol: Douane.DSC.Uitvoer.AGS@douane.nl

Let op!

Het kan zijn dat wij toch aan u vragen om de originele bescheiden te overleggen.

Ambtelijk waarmerken aan balie

Moet u (niet-)fiscale bescheiden indienen? Breng deze dan binnen 1 week na uw aangifte naar het douanekantoor waar u aangifte deed. Een aantal bescheiden is 'wegvoeringsverhinderend'. De Douane geeft de goederen dan pas vrij voor wegvoering als de controle heeft plaatsgevonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor melk, zuivel, graan, rijst, hennep, hop, wijn en suiker.

De adressen van de douanekantoren vindt u in de Kantorenlijst Douane.

U kunt zich daarnaast ook melden aan het loket van aangiftepunt 432 (Schiphol) of 396 (Rotterdam).

Ambtelijk waarmerken via post

U kunt bescheiden die ambtelijk gewaarmerkt moeten worden ook per post naar ons sturen. Doe dat binnen 1 week nadat u aangifte hebt gedaan.

Postadres aangiftepunt 432

Douane Schiphol Cargo 
Team Aangiftebehandeling 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Postadres aangiftepunt 396

Douane Breda/kantoor Rotterdam 
Team Aangiftebehandeling 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Storingen

Is er een storing in het aangiftesysteem AGS? Dan blijft u de bescheiden via de genoemde e-mailadressen naar ons sturen. In de onderwerpregel van het bericht vermeldt u 'NOODPROCEDURE', gevolgd door het volledige documentnummer of referentienummer. Geven wij de goederen vrij? Dan krijgt u daarvan bericht via e-mail.

De noodprocedures vindt u bij Noodprocedures Douane.

Vragen

Hebt u vragen over het juist digitaal aanleveren of ambtelijk waarmerken van bescheiden? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Douane Breda/kantoor Rotterdam via telefoonnummer: 088 - 151 41 00 of per fax: 088 - 151 42 99
 • Douane Schiphol via telefoonnummer: 088 - 158 20 00

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.