Rollen in de aangifte

Bij het doen van een douaneaangifte kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Om dit op de juiste wijze op te geven is het van belang te weten in welke hoedanigheid de aangifte wordt gedaan:

Partijen in AGS

De partijen die een rol (kunnen) spelen binnen een aangifte in AGS zijn:

  • aangever
  • vertegenwoordiger
  • geadresseerde
  • houder van de regeling (bijvoorbeeld bij indirecte vertegenwoordiging de indirect vertegenwoordigde)
  • exporteur (alleen bij uitvoer toegestaan)
  • betaler (alleen bij invoer toegestaan)
  • zekerheid-steller (alleen bij invoer toegestaan)

De partijen die bij uitvoer een rol (kunnen) spelen binnen een aangifte in AGS zijn:

  • aangever
  • vertegenwoordiger
  • exporteur (alleen bij uitvoer toegestaan)

De betaler en de zekerheid-steller worden alleen bij invoer gebruikt en alleen wanneer deze afwijkt van de aangever. Het gaat bij deze rollen om de vraag wie de financiële afhandeling van de aangifte.

De aangever is volgens het DWU schuldenaar en de hoofdregel is dan ook dat de aangever betaalt. Wordt hiervan afgeweken? Dan moet de betaler en/of de zekerheid-steller opgegeven worden. Dit betekent dat de betaler of de zekerheid-steller nooit gelijk kan zijn aan de aangever.

Geen vertegenwoordiging

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke partijen bij geen vertegenwoordiging opgegeven worden:

Geen vertegenwoordiging Invoer* Uitvoer* Voorwaarde
Aangever
(Declarant)

V

V

Vertegenwoordiger
(Agent)

-

-

Indirect vertegenwoordigde
(Importer)

-

-

Exporteur
(Exporter)

-

V

Moet gevestigd zijn in de EU

Geadresseerde
(Consignee)

V

O

Betaler
(Payer)

O

-

Zekerheid-steller
(Surety)

O

-

*V= verplicht, O = optioneel, - = niet toegestaan

Directe vertegenwoordiging

Bij directe vertegenwoordiging wordt er aangifte gedaan door een vertegenwoordiger in naam en voor rekening van een andere persoon.

In dit geval is er dus sprake van een aangever én een directe vertegenwoordiger (Agent).

Bij directe vertegenwoordiging kunnen de aangever en de vertegenwoordiger niet dezelfde personen zijn. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke partijen bij directe vertegenwoordiging opgegeven worden:

Directe vertegenwoordiging Invoer* Uitvoer* Voorwaarde
Aangever
(Declarant)

V

V

Mag niet gelijk zijn aan Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger
(Agent)

V

V

Mag niet gelijk zijn aan Aangever

Houder van de regeling
(Importer)

-

-

Exporteur
(Exporter)

-

V

Moet gevestigd zijn in de EU

Geadresseerde
(Consignee)

V

O

Betaler
(Payer)

O

-

Zekerheid-steller
(Surety)

O

-

*V= verplicht, O = optioneel, - = niet toegestaan

Indirecte vertegenwoordiging

Bij indirect vertegenwoordiging wordt er aangifte gedaan door een vertegenwoordiger in eigen naam, doch voor rekening van een andere persoon.

In dit geval is er dus sprake van een aangever/vertegenwoordiger (Agent) aan de ene kant én een houder van de regeling (indirect vertegenwoordigde) aan de andere. Met andere woorden: dit zijn 2 verschillende partijen.

De vertegenwoordiger doet de aangifte in eigen naam, waarmee de aangever en de Vertegenwoordiger (Agent) dezelfde personen moeten zijn. Bij uitvoer hoeven we de houder van de regeling niet afzonderlijk op te nemen. De exporteur is bij indirecte vertegenwoordiging de houder van de regeling. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke partijen bij indirecte vertegenwoordiging opgegeven worden:

Indirecte vertegenwoordiging Invoer* Uitvoer* Voorwaarde
Aangever
(Declarant)

V

V

Moet gelijk zijn aan Vertegenwoordiger

Vertegenwoordiger
(Agent)

V

V

Moet gelijk zijn aan Aangever

Houder van de regeling
(Importer)

V

-

Mag niet gelijk zijn aan Aangever

Exporteur
(Exporter)

-

V

Moet gevestigd zijn in de EU

Geadresseerde
(Consignee)

V

-

Betaler
(Payer)

O

-

Zekerheid-steller
(Surety)

O

-

*V= verplicht, O = optioneel, - = niet toegestaan

Hoe de diverse partijen in de aangifte in uw systeem getoond worden is afhankelijk van de oplossing die uw softwareleverancier hiervoor gekozen heeft.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.