Hoe bereid ik me voor op DMS?

Start op tijd met voorbereiden op de migratie.

Wat moet ik van te voren geregeld hebben?

Beantwoord voor uzelf deze vragen en neem maatregelen:

 • Wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijfsproces?
 • Welke processen en applicaties worden beïnvloed door de migratie?
 • Is er voldoende kennis binnen de organisatie voor een succesvolle migratie?
 • Welke partijen zijn er nodig om de migratie te begeleiden?
 • Wat zijn de budgettaire consequenties en is er voldoende budget beschikbaar?
 • Wie is er nodig bij de implementatie? Zorg dat die beschikbaar zijn.

Technische communicatie met AGS en DMS

De migratie van AGS en de IIAA-vergunninghouders naar DMS betekent ook dat de technische communicatie met de nieuwe aangiftesystemen van de Douane verandert. Wij communiceren met de partij die de technische aansluiting verzorgt. Als u als eindgebruiker inlogt op een andere omgeving dan die van de Douane, benaderen wij u niet rechtstreeks voor de migratie. U wordt dan benadert door de partij die deze communicatie voor u verzorgt.

Wij benaderen u op basis van uw aansluiting 'Registratie elektronisch berichtenverkeer' bij de Douane. Als het adres van deze aansluiting afwijkt van uw adres als eindgebruiker, dan benadert de partij u waarmee wij contact hebben.

Technische communicatie IIAA-vergunninghouders en DMS

Bent u vergunninghouder IIAA? Controleer dan of er een toestemming Registratie Elektronisch Berichtenverkeer aanwezig is, of dat u deze nog aan moet vragen. Maakt u alleen gebruik van de diensten van een dienstverlener zoals bijvoorbeeld een douane-expediteur? Dan is deze registratie niet nodig.

Wijziging berichtenverkeer AGS

Voor AGS gebruikt u nu deze gegevens voor het berichtenverkeer:

 • e-mailadres voor berichten voor AGS: ags@htpoort.nl
  U krijgt van ditzelfde adres responseberichten vanuit AGS.
 • proces-ID voor AGS: DMS.NL
  Deze waarden worden ook gebruikt in de responseberichten.
  Voorbeeld bericht van aangever naar AGS [V=NL123456789.02.05][A=DMS.NL][K=22096222734662][S=0]
  Voorbeeld bericht van AGS naar aangever
  [V= DMS.NL][A= NL123456789.02.05][K=22096222734662][S=0]

Wijziging berichtenverkeer DMS

Voor DMS gebruikt u deze gegevens voor het berichtenverkeer:

 • e-mailadres voor berichten voor DMS: dms@htpoort.nl
  U krijgt van ditzelfde adres responseberichten vanuit DMS.
 • proces-ID voor AGS: DMS4.NL.
  Deze waarden worden ook gebruikt in de responseberichten.
  Voorbeeld bericht van aangever naar DMS [V=NL123456789.02.05][A=DMS4.NL][K=22096222734662][S=0]
  Voorbeeld bericht van DMS naar aangever
  [V= DMS4.NL][A= NL123456789.02.05][K=22096222734662][S=0]

Volgnummer blijft hetzelfde na migratie naar DMS

Als u als aangever migreert van AGS naar DMS kunt u hetzelfde volgnummer blijven gebruiken. Uw SMTP-adres blijft ook hetzelfde. Met de gegevens van de postbus van de afzender en het bijbehorende proces-ID kunt u snel bepalen voor welk proces het responsebericht bestemd is.

Hebt u vragen?

Meer informatie vindt u bij  Alle documenten over de overgang van AGS naar DMS. Of kijk bij Waar kan ik terecht met vragen over DMS?.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.