Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) is het automatiseringssysteem om het overbrengen van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling te monitoren. Het overbrengen onder een accijnsschorsingsregeling kan alleen tussen vergunninghouders.

In het Handboek EMCS worden het automatiseringssysteem en de procedures nader toegelicht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.