Accijnsgoederen ontvangen uit een ander EU-land

Regelmatig accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen

Ontvangt u regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns nog niet betaald in het andere EU-land? Dan moet u voordat u de zending ontvangt een 'Vergunning geregistreerde geadresseerde' hebben.

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning geregistreerde geadresseerde'.

Na ontvangst van de accijnsgoederen moet u de accijns op aangifte voldoen. Die aangifte moet u online doen, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. Ga daarvoor naar Mijn Douane.

Download het 'Informatieblad Vergunning geregistreerde geadresseerde'.

Incidenteel accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen

Ontvangt u incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns nog niet betaald in het andere EU-land? Dan moet u, voordat u de zending ontvangt, een Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) hebben.

Deze vergunning geldt voor:

  • 1 vervoersbeweging
  • 1 bepaalde hoeveelheid goederen
  • 1 afzender
  • 1 tijdvak

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning geregistreerde geadresseerde'.

Na ontvangst van de accijnsgoederen moet u aangifte doen. Die aangifte moet u online doen, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. Ga daarvoor naar Mijn Douane.

Download het 'Informatieblad Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)'.

Accijnsgoederen ontvangen uit een ander EU-land waarvoor de accijns al in dat land is betaald

Ontvangt uw bedrijf regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land waarvoor de accijns is betaald in dat andere EU-land? Dan moet u, voordat u de zending ontvangt, een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde' hebben.

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning gecertificeerde geadresseerde'. Voor deze vergunning moet u zekerheid stellen voor de eventueel verschuldigde accijns.

De accijnsgoederen moeten worden verzonden door een gecertificeerde afzender in dat andere EU-land.

Download het 'Informatieblad Vergunning gecertificeerde geadresseerde'.

Incidenteel veraccijnsde goederen ontvangen

Ontvangt uw bedrijf incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns betaald in dat andere EU-land? Dan moet u, voordat u de zending ontvangt, een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde (tijdelijk)' hebben.

Deze vergunning geldt voor:

  • 1 vervoersbeweging
  • 1 bepaalde hoeveelheid goederen
  • 1 afzender
  • 1 tijdvak

U vraagt de vergunning aan met het formulier 'Aanvraag Vergunning gecertificeerde geadresseerde (tijdelijk)'. Voor deze vergunning moet u zekerheid stellen voor de eventueel verschuldigde accijns.

De accijnsgoederen moeten worden verzonden door een gecertificeerde afzender in dat andere EU-land.

Download het 'Informatieblad Vergunning gecertificeerde geadresseerde'.

Aangifte doen

In Nederland moet u de accijns op aangifte betalen voor de accijnsgoederen die u hebt ontvangen. U doet uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de goederen online aangifte. Ga daarvoor naar Mijn Douane.

Zendingen afmelden

U moet de zending bij ontvangst afmelden in het online toezichtsysteem Excise Movement and Control System (EMCS). Door automatiseringsproblemen kan dat helaas nog niet. Daarom gebruikt u tot uiterlijk 1 oktober 2023 de noodprocedure die nu beschikbaar is.

De noodprocedure bestaat uit een papieren formulier met een toelichting. U gebruikt deze procedure voor het afmelden na de ontvangst.

U mag ook een eigen model gebruiken als u daarin dezelfde gegevens vermeldt.

Download het 'Nooddocument Indiening e-VAD ontvangst'.

Meer over het automatiseringssysteem en de procedures leest u in het Handboek EMCS.

Hebt u vragen?

Bel dan de Centrale Unit Accijns: 088 - 154 61 00.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.