Accijnsgoederen ontvangen uit een ander EU-land

Regelmatig accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen

Ontvangt u regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns nog niet betaald in het andere EU-land? Dan moet u voordat u de zending ontvangt een 'Vergunning geregistreerde geadresseerde' hebben.

U vraagt de vergunning aan met het formulier Aanvraag Vergunning geregistreerde geadresseerde.

Na ontvangst van de accijnsgoederen moet u de accijns op aangifte voldoen. Die aangifte moet u elektronisch doen, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. Ga daarvoor naar Mijn Douane.

Download de Informatie over het gebruik van een Vergunning geregistreerde geadresseerde.

Incidenteel accijnsgoederen onder schorsing van accijns ontvangen

Ontvangt u incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns nog niet betaald in het andere EU-land? Dan moet u, voordat u de zending ontvangt, een Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) hebben.

Deze vergunning geldt voor:

  • 1 vervoersbeweging
  • 1 bepaalde hoeveelheid goederen
  • 1 afzender
  • 1 tijdvak

U vraagt de vergunning aan met het formulier Aanvraag Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk).

Na ontvangst van de accijnsgoederen moet u aangifte doen. Die aangifte moet u elektronisch doen, uiterlijk op vrijdag na de week van ontvangst. Ga daarvoor naar Mijn Douane.

Download de Informatie over het gebruik van een Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk).

Accijnsgoederen ontvangen waarvoor de accijns in een andere lidstaat is betaald

Ontvangt u accijnsgoederen waarvan de accijns al in het andere EU-land is betaald? Dan hebt u geen vergunning nodig. Voorafgaand aan de verzending moet u de Douane hierover inlichten en zekerheid stellen voor de accijns. Neem hiervoor contact op met de Douane via Douane.Dgr.Accijnsunit@douane.nl. Daarna moet u de accijnsgoederen met een vereenvoudigd administratief geleidedocument naar Nederland vervoeren of laten vervoeren. In Nederland moet u de accijns op aangifte voldoen voor de accijnsgoederen die u hebt ontvangen. Die aangifte moet u elektronisch doen, uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de goederen. Ga daarvoor naar Mijn Douane.

Meer informatie

Hebt u vragen over het elektronisch aangeven? Neem contact op met de Nationale Helpdesk Douane.

Hebt u vragen over accijns of verbruiksbelastingen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.