Accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen invoeren uit een niet-EU-land

Als u uit een niet-EU-land accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen invoert in Nederland, dan moet u accijns of verbruiksbelasting betalen.

Uitzonderingen voor accijnsgoederen

U betaalt geen accijns als een geregistreerde afzender de accijnsgoederen van de plaats van invoer overbrengt naar:

  • een accijnsgoederenplaats
  • een belastingentrepot
  • een in een ander EU-land gevestigde geregistreerde geadresseerde
  • een plaats waar de goederen het grondgebied van de Europese Unie verlaten
  • een in een ander EU-land gevestigde geadresseerde als bedoeld in
    artikel 69 van de Wet op de accijns

U bent een geregistreerde afzender als u een vergunning daarvoor hebt gekregen van de Douane. Ook moet u voor het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns zekerheid stellen voor de accijns die u mogelijk moet betalen.

Download:

Uitzonderingen voor verbruiksbelastinggoederen

U betaalt geen verbruiksbelastingen als u de verbruiksbelastinggoederen direct na de invoer vervoert met een vervoersopdracht naar een inrichting voor verbruiksbelastinggoederen.

U doet voor de accijnsgoederen en voor de verbruiksbelastinggoederen aangifte voor de douaneregeling: in het vrije verkeer brengen bij de invoer. Dan gelden de procedures in de toelichting van het aangifteformulier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.