Accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen invoeren uit een niet-EU-land

Als u uit een niet-EU-land accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen invoert in Nederland, dan moet u accijns of verbruiksbelasting betalen.

Uitzonderingen voor accijnsgoederen

U betaalt geen accijns als een geregistreerde afzender de accijnsgoederen van de plaats van invoer overbrengt naar:

  • een accijnsgoederenplaats
  • een belastingentrepot
  • een in een ander EU-land gevestigde geregistreerde geadresseerde
  • een plaats waar de goederen het grondgebied van de Europese Unie verlaten
  • een in een ander EU-land gevestigde geadresseerde als bedoeld in artikel 69 van de Wet op de accijns

U bent een geregistreerde afzender als u een vergunning daarvoor hebt gekregen van de Douane. Ook moet u voor het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns zekerheid stellen voor de accijns die u mogelijk moet betalen.

Download:

Uitzonderingen voor verbruiksbelastinggoederen

U betaalt geen verbruiksbelastingen als u de verbruiksbelastinggoederen direct na de invoer vervoert met een vervoersopdracht naar een inrichting voor verbruiksbelastinggoederen.

U doet voor de accijnsgoederen en voor de verbruiksbelastinggoederen aangifte voor de douaneregeling In het vrije verkeer brengen bij de invoer. Dan gelden de procedures in de toelichting van het aangifteformulier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.