Accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen vervaardigen

Voordat u accijnsgoederen en/of verbruiksbelastinggoederen in Nederland vervaardigt, moet u altijd een 'Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats' en/of een 'Vergunning inrichting voor de vervaardiging van verbruiksbelastinggoederen' hebben.

De vervaardigde accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen liggen:

  • onder schorsing van accijns in uw accijnsgoederenplaats
  • onder schorsing van verbruiksbelasting in uw inrichting voor verbruiksbelastinggoederen

U moet de accijns of verbruiksbelasting pas betalen als u de goederen uit uw accijnsgoederenplaats of uw inrichting voor verbruiksbelastinggoederen uitslaat tot verbruik. U betaalt accijns of verbruiksbelasting periodiek achteraf.

In de vergunning staat onder andere op welke locatie u welke accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen mag vervaardigen en opslaan. (Een woonhuis komt niet in aanmerking als locatie.)

Aanvraagformulieren en informatie downloaden

Periodieke aangifte

Met een 'Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats' of 'Vergunning inrichting voor de vervaardiging van verbruiksbelastinggoederen' moet u periodiek elektronisch aangifte doen van de te betalen accijns of verbruiksbelasting. U doet aangifte in Mijn Douane.

De periode waarover u aangifte moet doen, staat in uw vergunning.

Hebt u vragen over het elektronisch aangeven? Neem contact op met de BelastingTelefoon.

Hebt u vragen over accijns of verbruiksbelasting? Neem dan contact op met de DouaneTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.